Przebudowa starego domu

Jesteś tutaj:

Przebudowa starego domu

3,4/5 (84 ocen)

Starego domu wcale nie musimy wyburzać. Bardzo często bowiem zdarza się, że bardziej opłacalną inwestycją staje się przebudowa. Jest to swoistego rodzaju wyzwanie, któremu musimy stawić czoła zarówno my – inwestorzy jak i wykonawcy. Jakie podjąć kroki w celu realizacji korzystnej modernizacji naszego domu?


Po pierwsze ocena


Kwestią kluczową jest podjęcie decyzji o przebudowie. Na pewno takie postanowienie nie powinno opierać się tylko i wyłącznie na sentymencie do danej nieruchomości. Istotny jest również stan techniczny domu oraz środki finansowe, które zamierzamy przeznaczyć na przebudowę. Warto zatem skorzystać z porad i wyceny eksperta - rzeczoznawcy. Jest to rozwiązanie bezpieczne, gdyż umożliwia zapoznanie się ze stanem faktycznym i ewentualne zaplanowanie przyszłych działań z projektantem i wykonawcami. Należy również pamiętać, że naruszenie parametrów użytkowych i technicznych obiektu budowlanego wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szereg problemów mogą dostarczyć prace związane z przebudową, jeżeli wcześniej nie ocenimy stanu faktycznego. Chodzi tutaj zarówno o stan prawny jak i techniczny. Załóżmy, że stan obiektu budowlanego jest zgodny z prawem, a wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są nam znane. Na jakie aspekty techniczne zatem zwrócić naszą uwagę? Najważniejsze zagadnienia związane z tą kwestią przedstawiamy poniżej.


Podłoże gruntowe i stan fundamentów


Każdego rodzaju rozbudowa domu powoduje wzrost obciążeń, a co za tym idzie naprężeń w podłożu gruntowym. Ważne jest zatem określenie jak duże będą to obciążenia oraz czy fundamenty będą w stanie je przenieść na grunt. Pomocna okazuje się zatem opinia konstruktora.

Nadbudowa starego domu

Nadbudowa starego domu

Stopień zawilgocenia


Jest to jeden z najpowszechniej występujących problemów związanych z przebudową starego domu. Nie można go pod żadnym względem bagatelizować. Jeżeli w okolicy naszego obiektu budowlanego znajduje się jezioro lub płynie rzeka, poziom wody gruntowej jest wysoki. Możliwe jest dlatego występowanie wilgoci. Poprzez brak lub zastosowanie nieodpowiedniej izolacji fundamentów wilgoć może występować na ścianach piwnicy i piąć się na wyżej położone partie ścian. Warto również obejrzeć tarasy, które są trudne do zaizolowania.

Często zdarza się, że posadowienie fundamentów od nowa, w odpowiedni sposób izolowanych jest bardziej opłacalne. Przed podjęciem decyzji doradzamy skontaktowanie się z fachowcem.


Konstrukcja starego domu


Konstrukcja musi zapewnić odpowiednią nośność. Pod uwagę należy wziąć ściany nośne. Już sama obserwacja przez nas ścian może dostarczyć informacji. Jak powszechnie wiadomo dobrym zwiastunem nie będą różnego rodzaju pęknięcia lub rysy, które wynikają z nierównomiernego osiadania domu. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz