Izolacja pozioma fundamentów - praktyczne porady

Jesteś tutaj:

Izolacja pozioma fundamentów - praktyczne porady

2,6/5 (11 ocen)

Każdy, kto choć raz odczuł negatywne skutki działania wilgoci z pewnością zdaje sobie sprawę z istoty prawidłowo wykonanej izolacji. Z tego względu zaprojektowanie fundamentu wymusza również przemyślany dobór materiału izolacyjnego, który nie spowoduje niszczenia wznoszonej konstrukcji.


Zadania


Szczególnym zagrożeniem dla budynku jest woda. Chodzi nie tylko o tą, która wraz z opadem atmosferycznym oddziałuje na widoczną dla przechodniów część murów. Znacznie bardziej niebezpieczna okazuje się woda gruntowa i  zmienny poziom zwierciadła. W związku z tym hydroizolacja jest niezbędną warstwą osłaniającą fundament przed tego rodzaju działaniem. Podwyższony poziom wilgotności i jego rozprzestrzenianie się po ścianach piwnic to jeszcze niestety nie wszystko. Woda jest w stanie zmienić dotychczasowe parametry wytrzymałościowe fundamentu, czego skutki odczuwalne są nie tylko w obrębie piwnic, ale i pomieszczeń wyższych kondygnacji.

Zjawiska związane z kapilarnym podciąganiem wody należą do jednych z najszerzej omawianych w zakresie mechaniki gruntów. Zaprojektowanie fundamentu musi uwzględniać rodzaj gruntu, w otoczeniu którego będzie pracował. Trzeba wiedzieć, że każdy grunt charakteryzuje odmienna kapilarność czynna (stąd tak istotne okazuje się odpowiednie zagęszczenie podłoża gruntowego przed wykonaniem fundamentów). Rola hydroizolacji poziomej nie sprowadza się zatem wyłącznie do jej wykonania, ale również do zatroszczenia się o tzw. słabe punkty. Takimi miejscami są oczywiście połączenia ławy ze ścianą oraz fundamentu płytowego z piwnicą. To właśnie w tych przypadkach poziomo układa się materiał hydroizolacyjny, zabezpieczający i chroniący elementy konstrukcyjne przed wilgocią. Z racji tego, że hydroizolacja układana jest w poziomie stanowi niejako warstwę odcinającą - woda nie dociera bowiem do części nadziemnych budynku, niestykających się bezpośrednio z podłożem gruntowym.


Materiały


Jak powszechnie wiadomo materiały wykorzystywane do wykonania izolacji poziomej fundamentów różnią się pomiędzy sobą. Zatem ich właściwe dobranie powinno spoczywać w rękach wykwalifikowanych inżynierów, którymi są oczywiście konstruktorzy z uprawnieniami budowlanymi.

Zasadniczo do najczęściej stosowanych materiałów zalicza się papy i folie. Które z nich okazują się skuteczniejszym zabezpieczeniem?

Papy termozgrzewalne są oczywiście niczym innym jak materiałem bitumicznym. Zastąpiły one jednak stosowane dotychczas papy. Za ich zbytem przemawiają oczywiście polepszone właściwości. Budowa papy termozgrzewalnej różni się od budowy typowej papy bitumicznej, stosowanej do niedawna. Papy termozgrzewalne dzięki swojej konstrukcji przyczyniły się do znaczącego i odczuwalnego ułatwienia prac robotnikom. Pozytywne skutki dostrzegalne są również przez inwestora, gdyż znacznie skrócił się czas wykonywania izolacji poziomej. Ponadto tego typu zabezpieczenie fundamentu znacznie polepsza gwarantowaną do tej pory szczelność. Podczas wykonywania izolacji wykorzystuje się palniki gazowe, dzięki którym następuje przyklejanie materiału do podłoża. Ceny pap termozgrzewalnych zaczynają się już od około 8 zł (12 m2). Papy sprzedawane są w rolkach, których szerokość przeważnie wynosi 1 mb. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz