Izolacja pozioma fundamentów - praktyczne porady

Jesteś tutaj:

Izolacja pozioma fundamentów - praktyczne porady

2,6/5 (11 ocen)

Nieco innym materiałem do wykonania izolacji poziomej jest folia z PCW. Stosuje się ją jako zamiennik opisanych powyżej pap termozgrzewalnych. Folia PCW może być izolacją nie tylko poziomą, ale również wykorzystana jako materiał izolacji pionowej. Podobnie jak papy termozgrzewalne tak i folie sprzedawane są w rolkach, a dzięki zróżnicowanym wymiarom mogą być dopasowane do indywidualnych projektów fundamentów. Parametry folii muszą odpowiadać wymogom poszczególnych warunków ich przeznaczenia. Nie należy zatem powoływać się na tzw. rozwiązania uniwersalne, ponieważ nie pozwalają na to odmienne warunki gruntowo-wodne. Zaletami foliowych powłok są oczywiście ich wytrzymałość czy elastyczność. Powszechnie znajdują zastosowanie nie tylko w obrębie budynków jednorodzinnych, ale także wielorodzinnych czy budynków użyteczności publicznej.


Wykonanie


Izolacja pozioma nie może być wykonana bez wcześniejszego przygotowania fundamentów. Podstawą jest usunięcie z fundamentu zanieczyszczeń, które mogłyby przyczynić się do nieprawidłowego izolowania od działania wody. Najczęściej folie układa się na zaprawie cementowej, a zatem wymagane jest polanie wodą oczyszczonego wcześniej podłoża. Zaprawę cementową wykorzystuje się również po ułożeniu folii.

Ułożenie papy termozgrzewalnej przebiega nieco inaczej. Należy bowiem przed jej ułożeniem wykonać powłokę izolacyjną, penetrującą w głąb powierzchni fundamentu.


Odtworzenie


Niekiedy problem z wilgocią dostrzegalny jest dopiero po kilku latach użytkowania. Docierająca do pomieszczenia piwnicy czy pomieszczeń mieszkalnych woda wymusza konieczność ponownego zainteresowania się izolacją poziomą. W takim przypadku niezbędne okazją się typowe nacięcia murów. Następnie w szczeliny wprowadza się materiał izolacyjny. Jednak to nie powoduje usunięcia powstałych nieszczelności. W tym celu wykorzystuje się zaprawę tynkarską. Inne sposoby uzupełnienia izolacji bazują na zastosowaniu blach falistych lub poprzez iniekcje, które są szczególnie popularne w ostatnim czasie.

Izolacja pozioma nie jest wymysłem konstruktorów. Jej funkcje i skutki niewłaściwego wykonania są bowiem odczuwalne nawet w późniejszym okresie użytkowania.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz