Fundament pod ogrodzenie

Jesteś tutaj:

Fundament pod ogrodzenie

3,3/5 (45 ocen)

Rola fundamentu jest nie tylko ważna w przypadku posadowienia budynku. Istotna jest także w przypadku powstającego ogrodzenia. Warto stworzyć dostosowany do warunków gruntowo-wodnych solidny fundament, dzięki któremu ogrodzenie będzie stabilne i trwałe.


Rola fundamentu


Jak już wspomniano wcześniej fundamentowanie jest działem budownictwa z pewnością przeznaczonym nie tylko dla powstających budynków. Powszechnie przecież wiadomo, że fundamenty wymagane są także w przypadku budowli oraz maszyn. Nie powinien zatem dziwić fakt, że wykonać fundament należy również pod powstające ogrodzenie.

Każdy, kto decyduje się na ogrodzenie klinkierowe lub murowane z cegieł musi podjąć kroki mające na celu stworzenie odpowiedniego fundamentu. Podobnie sytuacja wygląda również dla ogrodzeń stalowych, w skład których wchodzą solidne słupy. Fundamenty są zatem podstawą dla prawidłowego i zgodnego z naszymi oczekiwaniami funkcjonowania ogrodzenia.

Rola fundamentu jest w związku z tym niezwykle ważna i znacząca. Fundamenty pod ogrodzenia przenoszą bowiem ich ciężar na podłoże gruntowe. Dzięki temu możliwa jest właściwa praca ogrodzenia. Jest ono w pełni przystosowane do funkcjonowania w różnych warunkach. Chodzi tutaj o obciążenie śniegiem lub wiatrem, ale nie tylko. Właściwie zaprojektowany fundament pod ogrodzenie umożliwia pracę tego ogrodzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych. Z tych względów tak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie fundamentu pod ogrodzenie.


Istniejące warunki, a fundament


Sam projekt fundamentu pod ogrodzenie musi być zgodny z obowiązującymi powszechnie normami. Co to oznacza w praktyce? Chodzi tutaj o prawidłowe zaprojektowanie, które będzie w pełni dostosowane do panujących warunków.

Pierwszym bardzo ważnym czynnikiem będzie głębokość przemarzania gruntów. Ustalana na podstawie dostępnych norm wymaga stworzenia takiego projektu, który świadomie będzie ją uwzględniał. Zależy nam przecież na tym, aby powstały fundament był trwały i nie pękał już po pierwszej zimie. W związku z tym należy dostosować głębokość posadowienia fundamentu do głębokości przemarzania gruntów, określonej dla danej strefy na podstawie mapy. Wiadomo, że im głębiej będzie musiał być posadowiony fundament, tym bardziej będzie musiał być większy.

Ogrodzenie nowoczesne

Ogrodzenie nowoczesne

Podobnie jak w przypadku projektowania fundamentu pod budynki tak i tutaj należy zainteresować się warunkami gruntowymi. Niekorzystne również będą grunty zapadowe, wysadzinowe i pęczniejące. Istotny wpływ na sam projekt mają także  poziomy zwierciadła wody gruntowej oraz przewidywalne zmiany ich stanów.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki są ważne, nie można ich pomijać. Dlaczego? Chodzi tutaj o powstające naprężenia. Jeżeli będą zbyt duże, konstrukcja nie będzie pracowała tak jak powinna. Wartości osiadań przekroczą wartości dopuszczalne i fundament przestanie być stabilny. Jeżeli tak się stanie automatycznie przestanie spełniać swoje funkcje, a znajdujące się pod nim podłoże będzie wypierane ku górze.


Zalecane wytyczne


Fundamenty pod ogrodzenia wykonuje się jako fundamenty bezpośrednie. W związku z tym na powstający projekt wpływ wywierał będzie także rodzaj tworzonego ogrodzenia. Przykład stanowią tutaj ogrodzenia klinkierowe i murowane z cegieł. W obu przypadkach nieco inaczej wygląda kwestia głębokości posadowienia. W każdym powinna być poniżej głębokości przemarzania gruntu, ale poziom dolnej powierzchni fundamentów jest już nieco inny. Dla ogrodzeń klinkierowych powinien wynosić on około 1 m od głębokości przemarzania, a dla ogrodzeń murowanych z cegieł znacznie mniej (0,8 m ÷ 0,5 m).

Poza tym ważna jest również szerokość fundamentu. Zaleca się, aby pod murem miała szerokość muru, natomiast bezpośrednio pod słupami szerokość powinna być większa, aby fundament był bardziej solidny. Fundament powinien wystawać ponad teren około 5÷10 cm.

Ogrodzenie z cegły

Ogrodzenie z cegły czytaj dalej...

Koniecznie zobacz