Zobacz, jaka wysokość ogrodzenia jest optymalna i zgodna z przepisami

Jesteś tutaj:

Zobacz, jaka wysokość ogrodzenia jest optymalna i zgodna z przepisami

3,4/5 (490 ocen)

Ogrodzenie posesji ma na celu stworzenie własnej, bezpiecznej przestrzeni, pozbawionej wzroku wścibskich sąsiadów. Zbyt niski bądź zbyt wysoki mur z pewnością tego nie zapewni. Warto wiedzieć, co na  temat ogrodzeń mówi prawo, a co doświadczeni właściciele nieruchomości.


Polskie prawo


Przede wszystkim wysokość ogrodzenia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należy zatem już na wstępie zapoznać się z ustawą Prawo budowlane, w której to znajdziemy podstawowe informacje.

W powyższym akcie prawnym, w Rozdziale 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, w artykule 29 podkreślono, że budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak w artykule 30 wskazano, że niniejsze roboty związane z wykonaniem płotu o wysokości przekraczającej 2,2 m należy zgłosić w odpowiednim organie administracyjnym.

Oprócz tego trzeba zapoznać się oczywiście z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W Dziale II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej to właśnie rozdział 9 poświęcony jest ogrodzeniom.

Zasadniczo ogrodzenia powinny spełniać następujące wymogi:

- gwarantować bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom,
- być pozbawione elementów ostrych, których położenie nie przekracza 1,8 m wysokości
- zapewniać otwieranie bram do wewnątrz działki
- zapewniać łatwy dostęp do bram dla osób niepełnosprawnych
(w budynkach wielorodzinnych / użyteczności publicznej)
- zapewniać szerokość bramy w świetle 2,4 m
- gwarantować szerokość furtki min. 0,9 m

Wpływ na ogrodzenie wywiera kilka czynników. Do najważniejszych w praktyce zalicza się rodzaj budynku, a także określone dla niego wymogi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Oznacza to, że nie wszędzie będzie możliwość wzniesienia danego typu ogrodzenia (przykładowo: przewidzenie w danej gminie wyłącznej budowy ogrodzeń ażurowych).


Z doświadczenia innych…


Szukając optymalnego rozwiązania, zgodnego z prawem należy skorzystać z porad bardziej doświadczonych  właścicieli nieruchomości. Najczęściej nie decydują się oni na ogrodzenia wymagające uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę –  wysokości płotów nie przekraczają zazwyczaj bowiem 2,2 m. Takie rozwiązanie nie tylko wymaga dłuższej drogi administracyjnej, ale również większych nakładów finansowych. Ponadto w wielu przypadkach nawet wysokość 1,8 m staje się nieodpowiednią decyzją. Wbrew pozorom bardzo często płoty stawiane są na wysokość 1,5 m, która to stanowi barierę, ale nie oddziela całkowicie naszej posesji od działek sąsiednich.
 

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz