Budowa i rodzaje fundamentów

Jesteś tutaj:

Budowa i rodzaje fundamentów

3,5/5 (103 ocen)
Dom

Roboty fundamentowe należą do jednych z najważniejszych prac na placu budowy. Przystępuje się do nich po zakończeniu robót ziemnych, ale już podczas ich wykonywania uwzględnia się głębokość posadowienia fundamentów, ich rodzaj i wymiary. Praca całej konstrukcji zarówno w czasie jej wznoszenia jak i późniejszej eksploatacji wynika ze współpracy fundamentów z gruntem. Warto zatem przyjrzeć się bliżej zagadnieniom związanym z posadowieniem.


Rola fundamentów

 
Jak powszechnie wiadomo fundamenty to przede wszystkim bezpieczny projekt. Co to oznacza? Chodzi tutaj o zapewnienie wymaganej nośności, stateczności i wytrzymałości, a także  zachowanie dopuszczalnych odkształceń. Przeprowadza się zatem szereg typowo konstrukcyjnych obliczeń z uwzględnieniem warunków gruntowych, które są poparte wynikami badań terenowych (dokumentacja geotechniczna).

Budynek jest połączony z podłożem gruntowym za pomocą fundamentów. I już tutaj można dokonać pierwszego podziału fundamentów. Jeżeli obciążenie przekazywane jest przez pobocznicę fundamentu mamy do czynienia z fundamentami pośrednimi (pale, studnie). Natomiast jeżeli obciążenie przekazuje powierzchnia podstawy mówimy o fundamentach bezpośrednich . W tym przypadku wytrzymałe, naturalne podłoże występuje płytko. To właśnie głównie fundamenty bezpośrednie stosuje się w budownictwie jednorodzinnym.


Fundamenty bezpośrednie


Jest szereg czynników, które decydują o rodzaju tego typu fundamentów. Do najważniejszych kryteriów  należą: sposób wykonania, użyty materiał oraz kształt fundamentu. Budownictwo jednorodzinne to przede wszystkim fundamenty wylewane (betonowe, żelbetowe). Oczywiście istnieje tutaj możliwość zastosowania prefabrykatów oraz innych materiałów (drewno, kamień, cegła), ale znacznie częściej stosuje się pierwsze rozwiązanie.

Fundamenty pod dom

Fundamenty pod dom

Ławy fundamentowe


Ławy charakteryzują się znacznie większą długością od szerokości (przekrój prostokątny). Poszczególne wymiary uzależnione są od rodzaju podłoża gruntowego oraz przekazywanych obciążeń.

Ławy wylewa się pod ścianami konstrukcyjnymi. Można to zrobić bezpośrednio w wykopie, który ma wymiar równy wymiarowi ławy. Wtedy należy zastosować folie hydroizolacyjne. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie deskowań. W tym wypadku wykop musi być szerszy, w zależności od wysokości deskowania.

Ławy fundamentowe wykonuje się najczęściej jako żelbetowe, dlatego przed wylaniem betonu (najczęściej C12/15) należy ułożyć w wykopie zaprojektowane wcześniej zbrojenie. Wymiary ławy niezbrojonej są odpowiednio większe.


Stopy fundamentowe


Stosuje się je pod pojedyncze słupy (lub kominy), których rozstaw nie jest mniejszy od 5 m dla gruntów o dopuszczalnym obciążeniu w poziomie posadowienia nie mniejszym niż 0,10 MPa. Zatem kształtem stopy zbliżone są do kwadratu lub prostokąta. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz