Budowa i rodzaje fundamentów

Jesteś tutaj:

Budowa i rodzaje fundamentów

3,5/5 (89 ocen)
Dom

Ich wykonanie jest podobne do wykonania ław fundamentowych. To, czy będą wykonane jako betonowe, czy żelbetowe jest uzależnione głównie od nośności podłoża gruntowego. Będą zbrojone, jeśli grunt jest słaby, a przekazywane obciążenia stosunkowo duże.


Płyty fundamentowe


Zazwyczaj płyty stosuje się pod całym budynkiem. W przypadku słabych gruntów dopuszcza się obciążenie rzędu 0,08÷0,12 MPa. Z płyt korzysta się również w przypadku, gdy konstrukcja osiada nierównomiernie lub gdy poziom posadowienia obiektu budowlanego znajduje się poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Płyty fundamentowe wykonuje się bezpośrednio na gruncie. W związku z tym przeprowadza się znacznie mniej prac wykopowych, dlatego koszty z nimi związane są niższe.

Budowa fundamentów

Budowa fundamentów

Fundament, a piwnica


W przypadku projektowania i wykonawstwa fundamentów szczególnie ważne jest to, czy dom jednorodzinny będzie podpiwniczony, czy nie będzie miał piwnicy. Zarówno same fundamenty jak i zakres prac z nimi związanych będą  się od siebie nieco różniły.

Dom podpiwniczony – jego głębokość posadowienia wynosi około 3 m. Najczęściej stosowanymi fundamentami są ławy betonowe lub żelbetowe. Ściany piwnicy wykonuje się na ławach, które muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed wilgocią i wodą (izolacje). Ze względu na utrudnienie prac fundamentowych nie zaleca się częściowego podpiwniczenia. Ponadto powinniśmy zrezygnować z piwnicy, jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki.

Dom niepodpiwniczony – jego głębokość posadowienia jest znacznie mniejsza niż głębokość posadowienia domu z piwnicą; poniżej poziomu przemarzania gruntu (dla Polski zakres: 0,8÷ 1,4 m). Ławy fundamentowe są połączone ze ścianami parteru za pomocą ścian fundamentowych, na których opiera się cała konstrukcja domu. Ściany fundamentowe mogą być wykonywane jako monolityczne (beton, żelbet) lub murowane (bloczki i pustaki betonowe, pustaki ceramiczne). Prawidłowe osiadanie budowli i przekazywanie obciążeń zapewnia wylanie płyty fundamentowej.


Fundamentowanie jest bardzo szeroką dziedziną budownictwa. Kwestia prawidłowego zaprojektowania i wykonania posadowienia nie jest zatem sprawą prostą, a wręcz przeciwnie dostarczającą wielu problemów. Usytuowanie fundamentów powinno więc odpowiadać projektowi, który będzie wynikał z przedłożonej dokumentacji geotechnicznej. Odbiór fundamentów to również sprawdzenie prawidłowego wykonania nie tylko robót betonowych, ale i zbrojarskich czy ciesielskich.

Budowa i rodzaj zastosowanego fundamentu będą wywierały bezpośredni wpływ na typ, trudność oraz koszty przyjętej technologii wykonania. Powyższy artykuł przybliża zatem główną ideę, a równocześnie jest namiastką wiedzy, którą trzeba posiąść, aby problemy z niej wynikające były możliwe do rozwiązania.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz