Podciągi - ważne elementy konstrukcyjne

Jesteś tutaj:

Podciągi - ważne elementy konstrukcyjne

3,3/5 (230 ocen)
Dom

Widoczne elementy konstrukcyjne dla jednych są niewygodnym mankamentem, a dla innych możliwością oryginalnej aranżacji wnętrza. Warto przyglądać się zatem projektom z uwagą, aby później nie było problemów. Przykładem mogą być tutaj podciągi.


To elementy konstrukcyjne…


Podciągi jak już wspomniano w nagłówku są elementami konstrukcyjnymi. Bardziej szczegółowo ujmując: podciągi są belkami, na których podpierają się ściany bądź słupy. Podciągi przenoszą obciążenia, dlatego ich zaprojektowania nie powierza się osobie nieposiadającej uprawnień projektowych.

W większości przypadków podciągi wykonywane są z betonu. Najczęściej jest to beton C 25/30 lub C 30/37. A co ze zbrojeniem? Oczywiście jest ono również projektowane i wykonywane z odpowiednich gatunków stali. Stal A-III wykorzystuje się do tworzenia zbrojenia, które zapewni przeniesienie sił rozciągających przez belkę, czyli zbrojenia podłużnego. Natomiast stal A-0 znajduje zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia na ścinanie, czyli popularnie znanych przez nas poprzecznych strzemion.

Podciągi w większości przypadków wykorzystuje się w tworzeniu konstrukcji stropów. Projektanci decydują o przekroju, który będzie miał podciąg. Najczęściej jest to przekrój prostokątny lub teowy. Dzięki takim przekrojom belka spełnia powierzone jej funkcje, czyli zostaje zapewniona nośność i nieprzekroczenie dopuszczalnych przez normy wartości ugięć.


Nie tylko z betonu…


W związku z tym, że podciągi są elementami konstrukcyjnymi stropów nie muszą być wyłącznie wykonywane z betonu. Jednak dzieje się tak, ponieważ większość projektów domów jednorodzinnych to projekty, w których stropy wykonywane są z tego typu materiału.

Należy jednak pamiętać również o innych materiałach, takich jak: drewno czy stal. Chociaż podciągi drewniane są obecnie stosunkowo najmniej popularnymi elementami z pewnością nie można o nich zapominać. Podciągi drewniane są stosowane w drewnianych konstrukcjach. Budowa belki nie ogranicza się do wykorzystania jednej warstwy tarcicy, ale kilku. Wymiary podciągów drewnianych uzależnione są bezpośrednio od wymiarów samego stropu. Wykonanie prawidłowego połączenia to wykorzystanie przeważnie złącz ciesielskich.

Kolejnym materiałem jest wymieniona już wcześniej stal. Podciągi stalowe są podciągami, których budulec stanowią profile stalowe. Przykładowa realizacja stropu z podciągiem stalowym może opierać się na przyspawaniu stalowej belki podciągu do głowic stalowych słupów. Kolejnym etapem prac jest wypełnienie podciągu cegłami, a następnie przeprowadzenie prac wykończeniowych.

Podciągi


Dane dotyczące konstruowania


Podciągi jako, że są elementami konstrukcyjnymi charakteryzują się określoną geometrią. Podstawową kwestią jest stosunek wysokości do długości podciągu. Powinien on wynosić 1:15. Jednak jak wiadomo w praktyce dopuszczalne są również inne stosunki – mniejsze lub większe. Dzieje się tak, ponieważ podciągi nie zawsze pracują w tych samych warunkach. Chodzi tutaj o podciągi silnie obciążone oraz o podciągi, które pracują jako belki drugorzędowe.

Wytyczną wykonywania podciągów żelbetowych  na budowie jest ich szerokość. Podciągi żelbetowe wykonywane w tego typu warunkach powinny mieć szerokość 6 cm, co powinno stanowić 0,35-0,50 wysokości przekroju podciągu.

Wymienione powyżej dane geometryczne decydują o tym, czy podciąg po zakończeniu prac będzie widoczny, czy też nie. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz