Cement - odmiany, właściwości, klasy i zastosowanie

Jesteś tutaj:

Cement - odmiany, właściwości, klasy i zastosowanie

3,2/5 (353 ocen)

Cement jako hydrauliczne spoiwo mineralne, jest bardzo popularnym i powszechnie stosowanym materiałem w budownictwie. Powstaje z surowców mineralnych takich, jak margiel, wapień i glina, które są wypalane na klinkier w piecu cementowym. Potem jest mielony z gipsem, który spełnia rolę regulatora czasu wiązania. Cement stosuje się do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonu. To on łączy większość materiałów budowlanych.


Odmiany cementu


Do najbardziej popularnych należy:

- Cement portlandzki – najczęściej używany jest do przygotowania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży, słupów.

- Cement portlandzki wieloskładnikowy – wykorzystywany jest do przygotowanie zapraw murarskich i tynkarskich, betonów podkładowych.

- Cement hutniczy – ma dużą odporność na działanie siarczanów i kwasów humusowych, co daje możliwość używania go tam, gdzie panuje podwyższona agresywność, najczęściej do fundamentów.

- Cement glinowy – charakterystyczne dla niego jest szybki przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach po użyciu, podwyższona odporność na działanie wyższych temperatur. Może być stosowany podczas betonowania zimą.

- Cement pucolanowy – ma dużą odporność na szkodliwe wpływy środowiska kwaśnego. Ma podobne zastosowanie, jak cement hutniczy. Dodatkowo wykorzystuje się go do zapraw i tynków w dolnych częściach budynków.

 - Cement z dodatkiem kamienia wapiennego – z takimi dodatkami o jasnej barwie stosowany jest do sporządzania zapraw i betonów barwionych.


Innym podziałem cementu jest ten ze względu na sposób i szybkość wiązania i twardnienia:

- cement ekspansywny,

- cement szybkotwardniejący,

- cement tamponażowy.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa

Klasy cementu


Najważniejszym parametrem cementu jest jego klasa, która określa wytrzymałość znormalizowanej próbki zaprawy na ściskanie po 28 dniach twardnienia, podawane w MPa.

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystuje się cementy klasy 32,5 i 42,5. Pozwalają one na przygotowanie betonów klasy B10-B25, które nie  wymagają mechanicznego zagęszczania. Gatunki cementu oznacza się zgodnie z obowiązującymi normami, a na nie składają się następujące elementy: czytaj dalej...

Koniecznie zobacz