Poznaj właściwości i zastosowanie cementu hutniczego

Jesteś tutaj:

Poznaj właściwości i zastosowanie cementu hutniczego

3,4/5 (53 ocen)

Warto wiedzieć, że oprócz wykorzystania typowego cementu portlandzkiego występują również inne rodzaje materiałów wiążących. Jednym z nich jest ceniony cement o przydomku hutniczy (wskazanie na możliwość dojrzewania w podwyższonej temperaturze).


Skład


Wbrew pozorom w składzie cementu hutniczego znajduje się klinkier cementu portlandzki. Wraz z nim jednorodną mieszaninę tworzy granulowany żużel wielkopiecowy, który jest niczym innym jak odpadem powstającym podczas wytapiania żelaza.

Składniki cementu hutniczego nie zawsze mieszane są w takich samych proporcjach. Zasadniczo można wyróżnić trzy typy cementu hutniczego:


1)    CEM III/A - zawierający w składzie od 35 do 64 % masy klinkieru cementu portlandzkiego i od 36 do 65 % granulowanego żużla wielkopiecowego
2)    CEM III/B - zawierający w składzie od 20 do 34 % masy klinkieru cementu portlandzkiego i od 66 do 80 % granulowanego żużla wielkopiecowego
3)     CEM III/C - zawierający w składzie od 5 do 19 % masy klinkieru cementu portlandzkiego i od 81 do 95 % granulowanego żużla wielkopiecowego


Charakterystyczne właściwości


Właściwości żużla wielkopiecowego mogą zmieniać się. Wynika to zarówno z procesu produkcji jak i metod chłodzenia. Podobnie będzie to wyglądało w przypadku samego cementu hutniczego. Co go wyróżnia?

 

  • długi okres dojrzewania (wolny przyrost wytrzymałości)
  • odporność na korozję chemiczną
  • niski skurcz i ciepło hydratacji
  • brak wysokiej odporności na obniżone temperatury (zagrożenie stanowią już temperatury poniżej 5°C)
  • stałość objętości


Zastosowanie


Przeznaczenia cementu hutniczego nie można ograniczyć wyłącznie do typowego budownictwa ogólnego – wręcz przeciwnie jest on bardzo często wykorzystywany w budownictwie przemysłowym, inżynieryjnym. Ze względu na agresję chemiczną to właśnie on stanowi wypełnienie konstrukcji hydrotechnicznych. Jest popularny zarówno w przypadku masywnych fundamentów, ale i ścian oczyszczalni ścieków. Ponadto wykorzystuje się go podczas wznoszenia przyczółków czy wykonywania przepustów. Towarzystwo wody nie stanowi zatem tak dużego zagrożenia jak w przypadku wykorzystania innych rodzajów materiałów wiążących. Oprócz tego cement hutniczy znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym – szczególnie jako materiał przeznaczony do stabilizacji słabych gruntów. Dzięki cementowi hutniczemu podbudowa zyskuje znacznie lepszych parametrów wytrzymałościowych i jest w stanie przenieść projektowane obciążenie.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz