Klasy betonu - poznaj najistotniejsze kwestie

Jesteś tutaj:

Klasy betonu - poznaj najistotniejsze kwestie

3,6/5 (12 ocen)

Klasa betonu to jeden z naczelnych parametrów, na podstawie którego określa się przeznaczenie betonu. Proporcje oraz rodzaj zastosowanego cementu, kruszywa i wody przyczyniają się do uzyskania danej klasy. Jakie zmiany w klasyfikacji betonu wprowadziły unijne normy?


Czym jest klasa betonu?


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykorzystaniem betonu z pewnością należy zapoznać się z jego właściwościami i charakterystycznymi parametrami. Jednym z nich jest oczywiście klasa betonu, czyli nic innego jak wytrzymałość betonu na ściskanie. Uściślając:  jest to tzw. wytrzymałość charakterystyczna, której wartości podaje się w MPa. Wytrzymałość określa się w 28 dniu dojrzewania betonu w tzw. warunkach normowych (precyzujących np. temperaturę czy wilgotność).

Wytrzymałość na ściskanie betonu określa się na podstawie badań przeprowadzanych w laboratoriach. W tym celu niezbędne okazuje się wykorzystanie betonowych próbek. Zasadniczo próbki zastosowane do badań mają kształt walca i sześcianu. Każda z nich musi mieć odpowiednie wymiary, zdefiniowane normowo:

  • betonowy walec – średnica 15 cm, wysokość 30 cm
  • betonowy sześcian – bok równy 15 cm


Co wpływa na powstanie określonych klas betonu?


Już na wstępie wspomniano, że chcąc otrzymać określoną klasę betonu trzeba pamiętać o wpływie poszczególnych składników na wytrzymałość. Z praktycznego punktu widzenia istotna okazuje się chociażby klasa cementu (na początku do produkcji betonu wykorzystywany był wyłącznie cement portlandzki).

Klasa cementu określa wytrzymałość na ściskanie zaprawy (uzyskaną po 28 dniach). Dla przykładu: chcąc uzyskać beton klasy C8/10 należy zastosować cement klasy 32.5, natomiast uzyskanie betonu klasy C35/45 wymusza konieczność zastosowania cementu klasy 52.5.

W zakresie prowadzonych badań uwzględnia się ilość wody. W badaniach laboratoryjnych określa się tzw. współczynnik wodno-cementowy, czyli stosunek ilości wody do ilości cementu. Oczywiście wzrost ilości wody do danej ilości cementu będzie przyczyniał się do uzyskania betonu o niższej wytrzymałości. Taki stosunek nie wpływa wyłącznie na parametry wytrzymałości na ściskanie. Jest także uwzględniany w zakresie skurczu betonu czy mrozoodporności. W związku z tym podczas samodzielnej produkcji betonu należy zastosować składniki zgodnie z zalecaną recepturą.

Poza wodą i cementem  trzeba wziąć pod uwagę także jakość i ilość kruszywa. Podobnie wygląda to w przypadku domieszek, które właściwie dobrane znacznie podwyższają parametry wytrzymałościowe betonu, a zatem pozwalają na uzyskanie wyższej klasy betonu.


Interpretacja oznaczeń


Pomimo teoretycznej znajomości definicji wytrzymałości na ściskanie i klasy betonu nie zawsze potrafimy poradzić sobie z interpretacją stosowanych w budownictwie oznaczeń. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej obowiązywały oznaczenia klas betonu na podstawie normy PN-B/06250 Beton zwykły, w której wykorzystanie znajdowały wymienione wcześniej próbki sześcienne. Zatem klasę betonu określano dużą literą B (beton) oraz wartością wytrzymałości na ściskanie (definiowaną na podstawie normy PN-B/06250 Beton zwykły). czytaj dalej...

Koniecznie zobacz