Klasy betonu - poznaj najistotniejsze kwestie

Jesteś tutaj:

Klasy betonu - poznaj najistotniejsze kwestie

3,4/5 (8 ocen)

Dzisiaj oznaczenia klas betonu przedstawia się nieco inaczej. Wynika to już z przepisów unijnych i normy PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Oznaczenie bazuje teraz na dwóch wartościach wytrzymałości charakterystycznych, do których wykorzystanie znajdują nie tylko betonowe sześciany, ale i walce (ich wymiary zostały określone przy definiowaniu klasy betonu). W chwili obecnej klasę betonu opisuje się dużą literą C (ang. concrete – beton) lub LC (ang. lightweight concrete – beton lekki) i dwiema wartościami liczbowymi. Pierwsza z nich jest wartością minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczanej na próbce walcowej, natomiast druga jest wartością minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbce sześciennej.


Przykładowe zestawienie oznaczeń

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-B/06250

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206-1

 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na walcach o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm 9 (MPa)

 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na sześcianach o boku 15 cm (MPa)

B 10

C8/10

8

10

 

Klasa betonu, a jego zastosowanie


Beton wykorzystuje się w wielu gałęziach budownictwa – poczynając od budownictwa mieszkaniowego, a kończąc na budownictwie przemysłowym czy inżynieryjnym. Z poszczególnymi typami budownictwa wiąże się oczywiście wykorzystanie określonych klas betonu.


Minimalne klasy wytrzymałości i ich zastosowanie:

 

  • C8/10 – podbudowy
  • C16/20 – płyty fundamentowe, ściany wewnętrzne budynków mieszkalnych
  • C30/37 – ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych, balkony, tarasy, posadzki przemysłowe, ściany oporowe, płyty pomostowe, filary mostowe, pale fundamentowe, mury oporowe, ekrany akustyczne
  • C35/45 – rampy zewnętrzne, nawierzchnie betonowe, kapy chodnikowe

Trzeba pamiętać, że zastosowanie danej klasy betonu zgodnie z jej przeznaczeniem stanowi nieodłączny element właściwie zaprojektowanej konstrukcji. Ponadto odpowiednio dobrany beton nie przyczyni się do powstania trudności podczas pozostałych prac montażowo-wykończeniowych (np. związanych z wykonaniem instalacji).

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz