Cegła dziurawka - właściwości materiału

Jesteś tutaj:

Cegła dziurawka - właściwości materiału

3,3/5 (157 ocen)


Jedną z grup wyrobów ceramicznych stanowią wyroby do wznoszenia ścian. Ze względu na swoje zalety sporą popularnością cieszą się ceramiczne wyroby zwykłe o strukturze porowatej. Głównym reprezentantem tej grupy jest cegła pełna, ale tuż za nią cegła dziurawka. Dlaczego chętnie kupujemy dziurawki?


Kontrast pomiędzy cegłą pełną, a dziurawką


Już sama nazwa wskazuje główną różnicę pomiędzy cegłą dziurawką, a cegłą pełną. Zróżnicowanie wynika bezpośrednio ze sposobu i wielkości wykonanych w wyrobie drążeń. Cegła pełna może nie mieć wcale otworów (typ B – brak otworów).

Jednak należy przypomnieć, że w przypadku cegły pełnej typu P dopuszczalne są drążenia, ale tylko w podstawie. Jednak ich łączna powierzchnia nie może przekroczyć 1/10 powierzchni podstawy. Równocześnie powierzchnia samego otworu może wynosić maksymalnie 2 cm2.

Różnica jest zatem znacząca. W cegle dziurawce znajdują się świadomie zaprojektowane otwory. Wymiary otworów przelotowych są uzależnione od wymiarów cegły. Mogą one mieć kształt prostokątny, okrągły lub owalny. Zarówno wymiary jak i kształty otworów są tak zaprojektowane, aby zachować właściwości cegły w związku z jej przyszłym przeznaczeniem.

Przeprowadza się zatem szereg badań w laboratoriach materiałów budowlanych, aby nowe projekty otworów cegieł dziurawek pozwoliły na uzyskanie korzystnych rozwiązań. Jak do tej pory łączna objętość otworów w cegłach dziurawkach nie powinna przekraczać 1/4 objętości całej cegły.


Rozmieszczenie „dziur”


Charakterystyka otworów z pewnością nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ich rozmiarów i kształtów. Niezwykle ważne jest również ich rozmieszczenie. Należy przypomnieć, że cegła dziurawka jest prostopadłościanem. Składa się on z trzech par powierzchni: podstawa, główka i wozówka. Otwory mogą być rozmieszczone równolegle do boku krótszego lub dłuższego podstawy. W związku z tym znajdują się one na najmniejszej powierzchni prostopadłościanu, jaką jest główka lub na powierzchni węższej i dłuższej, jaką jest wozówka.


Ze względu na bieg otworów przelotowych cegły dziurawki dzielimy na:

• cegły dziurawki główkowe (G),

• cegły dziurawki wozówkowe (W).

Cegła dziurawka

Cegła dziurawka

Podstawowe parametry


Wymiary cegły dziurawki są identyczne jak wymiary cegły pełnej  (h x b x l = 6,5 x 12,0 x 25,0 cm). Jednak zgodnie z normą  PN-B-12002:1974 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka dopuszczalne są odchyłki. Dla wysokości wynoszą one +/- 3 mm, dla szerokości +/- 4 mm. Natomiast największe odchyłki są dopuszczalne dla długości i wynoszą +/- 6 mm. Z czego to wynika? Chodzi tutaj o stosunek odchyłki do wartości wymiaru projektowanego. Nie może on przekraczać wartości granicznej.

Jeżeli chodzi o wagę to cegła dziurawka może ważyć w granicach 2-2,8 kg. Wobec tego w porównaniu z innymi wyrobami jest stosunkowo lekka. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz