Jesteś tutaj:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

1Kolektory słoneczne

2Kominki ekologiczne

3Pompy ciepła - zasada działania, instalacja i ceny

4System monitoringu posesji

5Szambo betonowe czy plastikowe? Które wybrać?

6Szambo ekologiczne - charakterystyka, rodzaje i opinie

0/5 (0 ocen)

Zapotrzebowanie na wodę jest równie ważne jak odprowadzanie ścieków. Zdarza się, że nie mamy możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach alternatywą są dla nas przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Kiedy?


Jak już wcześniej wspomniano przydomowe oczyszczalnie ścieków są dogodnym rozwiązaniem, jeżeli nie ma kanalizacji zbiorczej. Tego typu odprowadzanie ścieków jest znacznie bardziej korzystne niż wykorzystanie tradycyjnych szamb.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się sporą popularnością nie tylko w przypadku domów jednorodzinnych, ale także domków letniskowych, a nawet hoteli. Aby działanie oczyszczalni było prawidłowe należy wcześniej zapoznać się z wymogami danego typu oczyszczalni. Jednak w każdym przypadku decydujący wpływ będą wywierały warunki wodno-gruntowe. Trzeba uwzględnić przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Wybór sposobu odprowadzania ścieków reguluje również powierzchnia posesji, a także odległość od urządzeń budowlanych.


Typy oczyszczalni


Każdy z wymienionych poniżej rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków utożsamia się zasadniczo z konkretnym sposobem biologicznego rozkładu ścieków.

Drenaż rozsączający

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest jednym z najpowszechniejszych rozwiązań. Wykonywana jest wtedy, gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, a poziom wód gruntowych stosunkowo niski.

Drenaż stanowi układ drenów, czyli perforowanych rur współpracujących z gruntami. Ścieki ulegają oczyszczaniu w drenach, a następnie „oczyszczone ścieki” przejmuje grunt. Grunty pełnią rolę swoistego rodzaju filtrów.

W wielu przypadkach nie możemy jednak pozwolić sobie na przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym, ponieważ przeszkodą jest zbyt mała powierzchnia działki. Ponadto studzienki rozdzielcze wymagają czyszczenia, czyli usunięcia osadów (zaleca się usuwać osad co kwartał).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zbiornik

Filtr piaskowy

Zastosowanie tego typu oczyszczalni wiąże się z występowaniem skrajnych przypadków rodzajów gruntów, których przepuszczalność jest zbyt duża albo po prostu zbyt mała.

W skład układu wchodzą filtry. Dzięki nim ścieki najpierw są oczyszczane, a następnie rozprowadzane – filtr piaskowy. Ścieki przejmuje drenaż zbiorczy i są one transportowane do odbiornika ścieków.

Jedną z podstawowych wad oczyszczalni z filtrami piaskowymi jest konieczność ich zabezpieczenia. Najczęściej bowiem filtry piaskowe występują jako napowierzchniowe i mogą ulegać zniszczeniu. W związku z tym niezwykle ważna jest ich ochrona - chociażby przez ogrodzenie.

Filtr gruntowo-roślinny

Innymi rodzajami filtrów są tzw. filtry gruntowo-roślinne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z filtrami gruntowo-roślinnymi nie wymagają tak dużej powierzchni jak dla oczyszczalni z drenażami rozsączającymi.

Podstawowym czynnikiem umożliwiającym działanie oczyszczalni z filtrami gruntowo-roślinnymi są właśnie rośliny. To rośliny rozwijają się w złożu filtra. Rozsączanie ścieków następuje w warstwach filtracyjnych.

Ten typ oczyszczalni jest rozwiązaniem atrakcyjnym. Dlaczego? Ponieważ dostosowując go do panujących warunków można osiągnąć podwójną korzyść. Oczyszczalnie z filtrami gruntowo-roślinnymi nie tylko oczyszczają, ale i upiększają. Nasada oczyszczalni w formie roślin (charakterystycznych dla terenów podmokłych np. trzciny) doskonale się prezentuje i dzięki temu stanowi efektywną i chodliwą metodę odprowadzania ścieków.


Wykorzystanie mikroorganizmów

Zainteresowanie biologicznym sposobem oczyszczania ścieków jest spore. Chodzi tutaj o wykorzystanie dostępnych dla nas możliwości, a równocześnie ochronę środowiska. Spoglądamy zatem znacznie częściej w stronę ekologii i ochronę tego, co wokół nas.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oczyszczalni ścieków, których funkcjonowanie opiera się właśnie na rozwoju mikroorganizmów.

• Oczyszczalnie ze złożami biologicznymi

W wymienionym w nazwie złożu biologicznym wzrastają mikroorganizmy. Aby ich rozkwit był możliwy należy dobrać odpowiedni materiał złoża. Jest to niezbędne, ponieważ mikroorganizmy oczyszczają ścieki. W jaki sposób? W taki, że znajdujące się w ściekach zanieczyszczenia są dla mikroorganizmów pokarmem. Konieczne jest zatem zapewnienie rozwoju mikroorganizmów.

Odprowadzanie ścieków opiera się na wykorzystaniu systemów składających się z pomp oraz tryskaczy.

• Oczyszczalnie z osadem czynnym

Zasada działania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym jest podobna do zasady działania oczyszczalni ze złożami biologicznymi. W związku z tym również należy zapewnić przyrost mikroorganizmów. Rozwijające się mikroorganizmy oczyszczają ścieki. Wobec tego w osadniku następuje oddzielenie ścieków od osadu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków


Oczyszczalnie, a prawo budowlane


Pozwolenie na budowę

Decyzja o zainwestowaniu w przydomową oczyszczalnię ścieków nie zawsze wiąże się wyłącznie z jej zaprojektowaniem i zamontowaniem. Wymagane jest również załatwienie formalności w urzędach.

Podstawowym pytaniem, które może się nasuwać na myśl jest: czy w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wymagane jest pozwolenie na budowę? Nie zawsze. Kiedy zatem musimy takie pozwolenie posiadać? Odpowiedź jest prosta: w przypadku, gdy przepustowość oczyszczalni ma być większa niż 7,5 m3.

Zgłoszenie

Jeżeli przepustowość nie jest większa od granicznych 7,5 m3 nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Nie oznacza to jednak, że nie musimy załatwiać formalności. Należy w administracji budowlanej przedłożyć zgłoszenie o planowanej budowie oczyszczalni. W załącznikach do zgłoszenia umieszcza się dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, mapę do celów projektowych oraz projekt oczyszczalni. Zgłoszenie o budowie oczyszczalni należy złożyć 30 dni przed planowanymi pracami.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku odprowadzania ścieków poza teren naszej własności. Jest to w związku z tym formalność dodatkowa.


Koniecznie zobacz