Pozwolenie na budowę - procedura krok po kroku

Jesteś tutaj:

Pozwolenie na budowę - procedura krok po kroku

2,9/5 (10 ocen)
Dom

Jak powszechnie wiadomo budowa nie jest związana wyłącznie z wykonywanymi robotami. Istotna w całym procesie budowania jest również wstępna droga administracyjna, którą trzeba przejść, aby można było przystąpić do jakichkolwiek prac budowlanych. Niezbędne jest zatem uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.


Urząd Gminy


Wędrówkę administracyjną należy rozpocząć od Urzędu Gminy. Kierujemy się do wydziału architektury, gdzie powinniśmy otrzymać Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Często jednak zdarza się, że organy administracyjne nie dysponują tego typu planem. Co wtedy? W przypadku braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy złożyć Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Do wniosku dołącza się załączniki, w skład których wchodzą:

• mapa zasadnicza;
• rysunki zagospodarowania przestrzennego;
• dane, które bezpośrednio dotyczą budowy (chodzi tutaj o informacje związane z przeznaczeniem budynku, powierzchnią zabudowy, powierzchnią użytkową, wysokością budynku, jego kubaturą, kondygnacjami, nachyleniem konstrukcji dachu itp.);
• Zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania ścieków.

Trzeba pamiętać, że dopiero dzięki uzyskaniu decyzji możliwe jest stworzenie właściwego projektu architektoniczno – budowlanego.Wniosek o pozwolenie na budowę


Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy są swoistego rodzaju fundamentem złożenia Wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z tym warto odpowiednio wcześniej zadbać o powyższe dokumenty. Dzięki temu zyskamy czas związany z załatwianiem formalności, które jak powszechnie wiadomo często przyczyniają się do opóźnienia terminu przystąpienia do robót budowlanych.

Wniosek o pozwolenie na budowę zgodnie z procedurami budowlanymi składa się we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Przeważnie inwestor składa wniosek u starosty.

Wniosek o pozwolenie na budowę nie ogranicza się jednak do złożenia samego wniosku. Podobnie jak w przypadku składania Wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy niezbędne jest złożenie również załączników.

Załączniki do Wniosku o pozwolenie na budowę stanowią:

• 4 egzemplarze projektu budowlanego;
• prawo do dysponowania nieruchomością;
• dokumenty, które wynikają z typu budowy.

Projektowanie mieszkania


Czas dla urzędników


Urzędnicy mają 65 dni na wydanie dokumentu jakim jest Pozwolenie na budowę. Zdarza się jednak, że pojawiają się komplikacje i droga administracyjna zostaje ponownie wydłużona. Dlatego tak ważne jest zadbanie o załączniki, które zostały wymienione powyżej.

Decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od jej wydania. Ważne jest również to, aby 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych powiadomić odpowiedni organ nadzoru budowlanego.
Kiedy nie musimy składać Wniosku o pozwolenie na budowę? czytaj dalej...

Koniecznie zobacz