Budynek bez pozwolenia na podstawie zgłoszenia

Jesteś tutaj:

Budynek bez pozwolenia na podstawie zgłoszenia

3,4/5 (82 ocen)
Dom

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest zazwyczaj niezbędna przed rozpoczęciem robót budowlanych. Oddziaływanie projektowanego obiektu ściśle wpływa na to, kto będzie stroną postępowania administracyjnego. Warto jednak pamiętać, że nie każda budowa będzie wymagała decyzji o pozwoleniu  na budowę – kiedy nie trzeba się o nią ubiegać?


Pozwolenie na budowę


Prawo budowlane ściśle określa procedurę postępowania administracyjnego poprzedzającą przystąpienie do robót budowlanych. W związku z tym konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi podstawę prawną do rozpoczęcia budowy.

Jednak poza tym w ustawie mowa jest także o obiektach, które można wybudować bez pozwolenia na budowę, co znacznie przyspiesza i ułatwia ścieżkę postępowania administracyjnego. Niewątpliwie to właśnie z tego względu wielu inwestorów doszukuje się zapisów prawnych umożliwiających im  sprawne przystąpienie do robót. Równocześnie nie oznacza to braku konieczności poinformowania właściwego organu administracyjnego. W takim przypadku odpowiednikiem pozwolenia na budowę jest zgłoszenie budowy/robót budowlanych 30 dni przed rozpoczęciem.


Jakich informacji wymaga zgłoszenie?


Aby procedura administracyjna nie sprawiała większych problemów warto wcześniej zapoznać się ze ścieżką postępowania. 30 dni przed rozpoczęciem robót należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta działającego na prawach powiatu niezbędne dokumenty.

Potrzebne będą:

  • wypełniony druk zgłoszenia robót budowlanych
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku współwłasności konieczne są zgody współwłaścicieli lub zarządcy)
  • dokumentacja techniczna robót budowlanych obejmująca mapkę geodezyjną ( w zależności od rodzaju planowanych robót konieczne okazują się rysunki, projekt zagospodarowania terenu sporządzony przez projektanta z właściwymi uprawnieniami budowlanymi oraz dodatkowe pozwolenia bądź opinie)

 

Zgłoszenie robót budowlanych wymaga dostarczenia organowi administracyjnemu konkretnych danych inwestora lub pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, telefon).

Ponadto w zgłoszeniu należy określić rodzaj planowanych prac oraz podać adres zamierzenia budowlanego. Ważne jest, aby także dołączyć załączniki wymagane do zgłoszenia robót budowlanych (rysunki, opinie, zgody). Ustawowy czas rozpatrywania wniosku przez organy administracyjne wynosi 30 dni. Dla porównania w przypadku pozwolenia na budowę czas ten jest znacznie dłuższy – wynosi 65 dni, a prawomocność następuje 14 dni od daty wydania decyzji. Jak zatem widać dzięki zgłoszeniu można znacznie skrócić czas formalnoprawny.

Domek narzędziowy nie wymaga pozwolenia

Domek narzędziowy nie wymaga pozwolenia


Kiedy budować bez pozwolenia?


Aby uniknąć kar związanych z samowolą budowlaną odnoszącą się do braku pozwolenia na budowę trzeba zapoznać się z art. 29 Prawa budowlanego. To właśnie w nim ściśle sprecyzowane są budowy, które nie wymagają przedmiotowego pozwolenia. Zastąpienie pozwolenia na budowę zgłoszeniem rozpoczęcia budowy/robót ma zatem swoje regulacje prawne.

Pozwolenia na budowę nie wymagają (przykłady):

  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany czy ogrody zimowe (ważne jest równocześnie, aby ich powierzchnia nie przekraczała 25 m2 i aby na każde 500 m2 działki przypadały jedynie dwa takie obiekty)
  • altany oraz obiekty gospodarcze (w miastach do 25 m2 zabudowy, poza miastami do 35 m2 zabudowy, o wysokości do 5 m – dla dachów stromych, do 4 m – dla dachów płaskich)
  • tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem i przewidziane są do rozbiórki (lub przeniesienia w ciągu 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy)
  • obiekty gospodarcze przeznaczone na cele gospodarki leśnej (rozpiętość konstrukcji do 4,8 m, powierzchnia zabudowy do 35 m2)
  • tymczasowe obiekty budowlane – eksponaty wystawowe (niepełnienie przez nie funkcji użytkowych)

 < czytaj dalej...

Koniecznie zobacz