Pozwolenie na garaż blaszany

Jesteś tutaj:

Pozwolenie na garaż blaszany

3,3/5 (84 ocen)

Wielu z nas nurtuje pytanie związane z legalizacją garażu blaszanego. Wymaga on pozwolenia na budowę czy zgłoszenia? Jak kwestia postawienia garażu blaszanego wygląda w świetle prawa?


Ustawa: Prawo budowlane


Decydując się na jakikolwiek krok z pewnością warto zajrzeć do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414). To pomoże rozwiać pojawiające się w praktyce wątpliwości.

Garaż jako obiekt budowlany czy budynek?

W świetle prawa garaż blaszany nie jest budynkiem, gdyż nie jest on trwale związany z gruntem. Garaż blaszany zalicza się jednak do tymczasowych obiektów budowlanych, których definicję Prawo budowlane przedstawia następująco:

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, taki jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Poza tym warto przytoczyć także art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego, w którym to zostały szczegółowo określone kategorie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę. Trzeba dokładnie je przeanalizować, ponieważ nie ma w nich mowy o garażach blaszanych.

Skąd zatem wątpliwości?

W aspekcie praktycznym bardzo często garaż blaszany kojarzony jest z obiektem gospodarczym, w którym przechowywane są różnego rodzaju sprzęty czy narzędzia. Taki obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy do 25m2(do 35m2 poza granicami miast) oraz wysokości do 4m (do 5m przy dachach stromych)  nie wymaga pozwolenia na budowę. Należy zdać sobie sprawę, że pomimo przechowywanych w garażu narzędzi czy sprzętów nie będzie on klasyfikowany do tego rodzaju obiektów.

Kary?

Postawienie garażu blaszanego bez pozwolenia na budowę to nic innego jak samowola budowlana, za którą przewidziane są oczywiście skutki finansowe. Poza tym nie zawsze legalizacja garażu blaszanego będzie możliwa – można zatem odczuć lekkość portfela jak i doświadczyć rozbiórki.

Odstępstwa?

Warto wcześniej pomyśleć o przeznaczeniu garażu blaszanego. Jeżeli  będzie on użytkowany wyłącznie np. podczas budowy domu  to wtedy nie jest wymagane pozwolenie. Jednak w rzeczywistości to zazwyczaj nie chodzi o tego typu obiekty. Trzeba zatem zastanowić się przed postawieniem garażu blaszanego i w pierwszym kroku podjąć działania legalizacyjne.

mgr inż. Zuzanna Buszta

 


Koniecznie zobacz