Budynek gospodarczy - zezwolenia, usytuowanie, projekt i adaptacja

Jesteś tutaj:

Budynek gospodarczy - zezwolenia, usytuowanie, projekt i adaptacja

3,4/5 (135 ocen)

Miejsce do majsterkowania czy przechowywania sprzętu okazuje się w praktyce bardzo przydatne. Dlatego chociaż dla większości myśl o budynku gospodarczym pojawia się podczas użytkowania domu jest ona z pewnością trafionym pomysłem. Co trzeba wiedzieć o budynkach gospodarczych?
 

W świetle prawa
 

Budynek gospodarczy nie jest wymysłem użytkowników. Ma on bowiem swoje miejsce w zakresie Prawa budowlanego. Chodzi tutaj oczywiście o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W tym rozporządzeniu wyraźnie odniesiono się do roli, którą pełni budynek gospodarczy (§ 3 pkt 8).

Pod pojęciem budynku gospodarczego rozumie się budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.


Drewniany budynek gospodarczy

Drewniany budynek gospodarczy

Powierzchnia
 

Sam fakt przeznaczenia budynku gospodarczego nie jest jednak wyłącznością. Należy odpowiednio wcześniej pomyśleć o powierzchni zaplanowanego budynku gospodarczego. To właśnie powierzchnia wpłynie na konieczność załatwienia niezbędnych formalności. Zakres przedstawiono w poniższej tabeli.

Jaka powierzchnia budynku gospodarczego?

Powierzchnia budynku gospodarczego

Formalności

do 25 m2

- Parterowe, wolnostojące budynki gospodarcze o powierzchni:

  • nie przekraczającej 25 m2
  • nie wymagają sporego zakresu formalności.

- Najlepiej, aby budynek gospodarczy był objęty planem miejscowym działki, na której planuje się go.

- Trzeba zgłosić budowę w starostwie powiatowym.

ponad 25 m2

- Zakres formalności przy powierzchni budynku gospodarczego przekraczającej:

  • 25 m2 jest z pewnością znacznie większy niż w przypadku powierzchni mniejszych.

- Wymagany jest projekt budowlany, który musi być zaadaptowany do istniejących warunków. Podwyższają się zatem koszty wymaganych formalności.

- Trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Usytuowanie
 

Oprócz zainteresowania się powierzchnią budynku gospodarczego trzeba także podjąć konkretne kroki związane z jego usytuowaniem. Należy uwzględnić określone zasady dotyczące lokalizacji. W dużej mierze uzależnione są one od tego, czy w budynku będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe.

W praktyce podawane są minimalne odległości od granicy działki – różnicując odległości na dwie zasadnicze:
 

  • 4 m – gdy w budynku gospodarczym znajdują się otwory okienne i drzwiowe,
  • 3 m – gdy budynek gospodarczy pozbawiony jest otworów okiennych i drzwiowych.
  • < czytaj dalej...

Koniecznie zobacz