Sprawdź jak właściwie układać płyty chodnikowe

Jesteś tutaj:

Sprawdź jak właściwie układać płyty chodnikowe

3,3/5 (695 ocen)

Wygląd i trwałość nawierzchni chodnikowych uzależnione są nie tylko od materiału warstwy ścieralnej, ale i jego ułożenia. Na co zwrócić uwagę podczas budowy chodnika z płyt?


Podłoże gruntowe i podbudowa


Podstawową czynnością jest przygotowanie podłoża i podbudowy pod płyty chodnikowe. Dzięki temu obciążenia z warstwy ścieralnej przekazywane będą na podbudowę, a następnie na podłoże gruntowe. Trzeba odpowiednio wyprofilować teren, aby mógł być wykorzystany do ułożenia podbudowy. Wiąże się to nie tylko z usunięciem warstwy humusu, ale i ewentualnych korzeni roślinnych. Należy podkreślić, że grunty słabonośne wymagają wzmocnienia. Do stabilizacji wykorzystuje się popiół lotny bądź cement.

Zarówno grubość podbudowy jak i rodzaj zastosowanego kruszywa uzależnione są od typu gruntu i natężenia ruchu. Trzeba również uwzględnić poziom warstwy wodonośnej oraz odwodnienie chodnika. Zasadniczo w przypadku przydomowych chodników i ścieżek wykonuje się podbudowy, których grubość nie przekracza 15 cm. Większe grubości są oczywiście zarezerwowane dla większego obciążenia (place, podjazdy). Wtedy również znajdują zastosowanie płyty chodnikowe zbrojone.


Podbudowę można wykonać z:

  • kruszywa naturalnego
  • kruszywa łamanego


Kruszywo musi być właściwie zagęszczone.
Warto podkreślić, że w przypadku remontowanej nawierzchni z płyt chodnikowych należy sprawdzić jakość i rodzaj istniejącej podbudowy. Jeżeli nie spełnia ona stawianych wymogów należy ją tak przygotować, aby była zgodna z warunkami technicznymi. Niewystarczające okazuje się zatem zainteresowanie wyłącznie materiałem nawierzchniowym.


Obramowania, krawężniki


Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć krawężniki. Zapewnią one właściwą pracę przyszłej nawierzchni i nie przyczynią się do jej obsuwania. Obrzeża układa się na zaprawie cementowej.


Podsypka


Rola podsypki sprowadza się nie tylko do wyrównania warstwy podbudowy. Podsypka przyczynia się również do szybszego odwodnienia nawierzchni, dzięki czemu na płytach chodnikowych nie stoi woda. Zamiennikami podsypek piaskowych są te wykonywane z zapraw cementowo-piaskowych (grubość nie przekracza 5 cm).


Warstwa ścieralna


Układanie płyt chodnikowych nie jest najtrudniejszym etapem prac, aczkolwiek wymaga starannego działania. Pomiędzy płytami należy zachować niewielkie odstępy (najczęściej około 5 mm). Przydatne w praktyce okazują się krzyże spoinowe, które pozwalają na dokładne zachowanie zalecanych spoin. Do podbijania płyt wykorzystuje się gumowy młotek. Spoiny wypełnia się piaskiem. Do tego celu używa się miotły z odpowiednim włosiem.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz