Drewno konstrukcyjne - właściwości

Jesteś tutaj:

Drewno konstrukcyjne - właściwości

3,4/5 (47 ocen)

Konstrukcje  budowlane bardzo często wykonuje się z drewna. Uwarunkowane jest to właściwościami fizycznymi i mechanicznymi tego materiału. Jednak drewno przed zastosowaniem musi być w odpowiedni sposób przygotowane. Dzięki przeprowadzeniu określonego typu obróbki otrzymuje się zróżnicowany asortyment drewniany. Wykorzystanie danej grupy asortymentowej wynika z przeznaczenia drewna.


Wady drewna, a konstrukcja


Jednym z podstawowych kryteriów decydujących o tym, czy drewno może być wykorzystane jako materiał konstrukcyjny, są  jego defekty. Jedne z nich pozwalają na zastosowanie, gdyż nie obniżają właściwości wytrzymałościowych, a drugie w dużym stopniu je zmieniają.

Przykładem może być sinizna, która zwiększa jedynie higroskopijność drewna, duże przyrosty lub zakorek (drewno z wrośniętą korą – możliwość usunięcia). Natomiast zupełnie inaczej będzie wyglądała ta sytuacja w przypadku zgnilizny miękkiej czy w przypadku skrętu włókien drewna. Te wady uniemożliwiają zastosowanie drewna jako materiału budulcowego elementów konstrukcyjnych. Twardość i wytrzymałość takich elementów byłyby znacznie obniżone i mogłyby ulec niedopuszczalnym przez prawo budowlane odkształceniom. Innymi wadami, które dyskwalifikują wykorzystanie drewna są: pęknięcia w poprzek włókien lub występowanie sęków przechodzących.

Trzeba zaznaczyć, że brak wad w znacznym stopniu ułatwia późniejszą obróbkę, a związku z tym będzie ona tańsza. Warto zatem zainwestować w materiał niewadliwy i pozbawiony uszczerbków.

Drewno konstrukcyjne

Drewno konstrukcyjne

Wytyczne


Gatunek  drzewa

W budownictwie stosowane są różne rodzaje drewna. Ze względu na funkcje, jakie muszą spełniać elementy konstrukcyjne, zaleca się stosowanie drewna iglastego – najczęściej sosnowego. Dlaczego? Drewno sosnowe  jeżeli jest prawidłowo ukształtowane, czyli ma małą ilość dobrze wrośniętych sęków,  charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sprężystością.

Jednocześnie jest miękkie i dzięki temu łatwe w obróbce. Inaczej jest z drewnem świerkowym, które łatwo pęka i paczy się, a obróbka jest znacznie trudniejsza. Z tych względów nie jest ono stosowane na elementy konstrukcyjne.


Klasa wytrzymałości

Zapoznanie się z wartościami właściwości wytrzymałościowych poszczególnych gatunków drewna umożliwia norma PN-EN 1995-1-1. To właśnie ona wytycza zasady projektowania z drewna. Zaleca się, aby wytrzymałość drewna konstrukcyjnego  na zginanie wynosiła minimum 27 MPa – klasa wytrzymałości C27.

Przekrój drzewa

Przekrój drzewa

Zawartość wody

Wilgotność drewna jest jedną z najważniejszych właściwości fizycznych. Drewno konstrukcyjne powinno być tak przygotowane, aby zawartość wody mieściła się w odpowiednich wytycznych zawartych w normie. Jeżeli konstrukcja z drewna litego jest chroniona przed zawilgoceniem wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%, a w przypadku konstrukcji, które znajdują się na powietrzu 23%. Konstrukcje klejone mają określone wymogi dotyczące technologii klejenia, dla których maksymalna wilgotność drewna wynosi 15%. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz