Domy szkieletowe - konstrukcja, materiał, stropy, ściany i dach

Jesteś tutaj:

Domy szkieletowe - konstrukcja, materiał, stropy, ściany i dach

3,4/5 (54 ocen)

Budowa domu wymaga podjęcia szeregu precyzyjnych decyzji. Jedną z nich jest wybór technologii wykonania konstrukcji. Coraz bardziej popularne stają się tzw. domy szkieletowe. Dlaczego?

Zainteresowanie systemami budownictwa energooszczędnego wzrasta z dnia na dzień. Dzieje się tak, ponieważ chcemy ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Ten efekt możemy uzyskać poprzez zastosowanie właściwej izolacji cieplnej, zredukowanie mostków cieplnych, zapewnienie odpowiedniej szczelności oraz kontrolowanie wentylacji. Prowodyrem są tutaj domy szkieletowe. Tradycyjna technika murowania próbuje konkurować  zatem z systemami szkieletowymi.


Materiał konstrukcyjny


Dom szkieletowy to typowa konstrukcja drewniana, która może być wykonywana bezpośrednio na budowie lub jako prefabrykowana w halach produkcyjnych. Zmontowanie stanu surowego zamkniętego zajmuje 2-3 dni. Prefabrykacja może obejmować poszczególne elementy konstrukcji lub całe moduły. Szczególnie ważną rolę odgrywa tutaj materiał budowlany.

Drewno musi spełniać zatem szereg wymogów:

- drewno lite lub prefabrykowane belki dwuteowe,

- drewno iglaste

a) sosnowe – konstrukcja ścian, stropów i dachów,

b) świerkowe – konstrukcja słupków ścian,

- suszone w komorze (maksymalny poziom wilgotności wynosi 18%),

- strugane  z czterech stron,

- sfazowane krawędzie wzdłużne.

Poza tego typu wymogami szczegółowymi drewno musi spełniać wymogi podstawowe dotyczące zarobaczenia, zgnilizny, sęków, pęknięć itp.


Posadowienie


Wysokość posadowienia jest uzależniona przede wszystkim od warunków atmosferycznych, które mogą uszkodzić konstrukcję. Przykładowo w przypadku elewacji ceglanych minimalna odległość od gruntu powinna wynosić 15 cm. Posadowienie może być wykonane jako płyta betonowa lub korona ścian fundamentowych. Szczególnie ważna jest izolacja pozioma, pionowa oraz odpowiednie uszczelnienie piankowe.

Konstrukcja domu

Konstrukcja domu

Konstrukcja stropów


W przypadku stropu nad piwnicą podwalina powinna być zakotwiona w ścianie fundamentowej oraz belkach czołowych i stropowych. Podwalina musi zostać w odpowiedni sposób odizolowana od fundamentów. Wykorzystuje się do tego papę izolacyjną lub folię budowlaną. Stropy pomiędzy kondygnacjami muszą zapewnić odpowiednią nośność oraz izolacyjność akustyczną.


Konstrukcja ścian


Ściany zewnętrzne mogą być wznoszone na dwa sposoby. Chodzi tutaj o konstrukcje platformowe, które wznoszone są zgodnie z etapami budowy oraz konstrukcje balonowe, gdzie najpierw wznosi się ściany zewnętrzne.

Ze względu na szkieletową konstrukcję przegrody, ściany można podzielić na:

  • sumikowo-łątkowe – składają się z łątek, sumików, podwaliny, oczepu, miecza i termoizolacji wykonanej z trocin lub proszku torfowego,
  • pospolite – szkielet zbudowany ze słupów, bali z krawędziaków (100 mm  x 100 mm ÷ 140 mm x 140 mm), który przed parciem wiatru chronią tzw. zastrzały ukośne (60 mm x 120 mm),
  • deskowe – szkielet wykonany jest z desek lub cienkich bali, słupy opierają się na podwalinie, a ich rozstaw wynosi 40÷50 cm.

Szkielet ściany pokrywa poszycie, do którego przybija się deskowanie. Może to być deskowanie: pionowe (25÷38 mm x <160 mm) lub poziome (19÷32 mm x <160 mm). Wykorzystuje się również płyty pilśniowe i paździerzowe. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz