Rozbiórka domu

Jesteś tutaj:

Rozbiórka domu

3,2/5 (21 ocen)
Dom

Wielokrotnie spotykamy się z problemami, będącymi wynikiem planów prac rozbiórkowych. Nie każda rozbiórka i wyburzenie domu jest takie samo i spełnia określone warunki. Nie można dlatego porównywać ich ze sobą i generalizować wszystkich planów i prac rozbiórkowych. Poniżej pokrótce przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z rozbiórkami domów, które często stanowią dla nas nie lada wyzwanie.


Czym jest rozbiórka?


Prace rozbiórkowe to określone czynności. Są one związane bezpośrednio z demontażem, a następnie usunięciem obiektu budowlanego lub jego części z określonej przestrzeni.

Jak większość działań budowlanych, tak i to znalazło swoje uregulowanie w świetle prawa. Informacje związane z rozbiórką i wszelki formalnościami regulują poniższe akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz. 2421)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

To właśnie w prawie mamy możliwość znaleźć szereg odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości i pojawiające się zapytania. Z pewnością warto zapoznać się  z powyższymi aktami prawnymi w celu rozwiania pojawiających się dylematów i uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji wynikających z naszej niewiedzy.

Rozbiórka domu

Rozbiórka domu

Rodzaje rozbiórek


Jak już wspomniano na samym początku nie każdą rozbiórkę traktuje się identycznie. W praktyce wyróżnić można dwa podstawowe typy rozbiórek ze względu na to, kto jest ogłoszeniodawcą.

Występują zatem rozbiórki, które są naszą własną inicjatywą. Zależy nam na uzyskaniu dodatkowej powierzchni działki. Tego rodzaju rozbiórka pojawia się bardzo często w przypadku kupna działki wraz ze znajdującym się na niej starym domem, nie nadającym się bardzo często do użytku.

Innego rodzaju rozbiórka to rozbiórka z nakazu właściwego organu. Chodzi tutaj o prowadzoną budowę lub wybudowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia. Nie zawsze jednak organy administracyjne nakazują nam rozebrać obiekt. Nie można zatem mylić rozbiórki ze wstrzymaniem prowadzenia robót budowlanych. Te dwa działania zasadniczo różnią się od siebie.


Formalności


Dążąc do realizacji prac rozbiórkowych należy zapoznać się z formalnościami, które zobowiązani jesteśmy załatwić przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Brak pozwolenia

Oczywiście najchętniej realizowalibyśmy roboty rozbiórkowe bez podejmowania kroków administracyjnych. W większości przypadków nie jest to jednak możliwe.

Prawo budowlane wyraźnie zaznacza, że obiekty i urządzenia budowlane, które nie wymagały pozwolenia na budowę można rozebrać bez zbędnych formalności. Nie mogą to być jednak zabytki czy obiekty, nad którymi ochronę sprawuje konserwator. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz