Rozbiórka domu

Jesteś tutaj:

Rozbiórka domu

3,2/5 (18 ocen)
Dom
Zgłoszenie

Jeżeli obiekt budowlany nie jest zabytkiem i nie ma ochrony konserwatorskiej, a jego wysokość nie przekracza 8 m oraz jego odległość od granicy działki jest równa co najmniej połowie jego wysokości możemy zgłosić roboty rozbiórkowe.

Zgłoszenie należy przedstawić miejscowemu staroście. Ważny w tej kwestii jest nie tylko rodzaj i zakres prowadzonych prac rozbiórkowych, ale także sposób oraz termin. W ciągu 30 dni od zgłoszenia starosta może zgłosić sprzeciw. Jeżeli takowego sprzeciwu nie otrzymaliśmy możemy przystąpić do prac rozbiórkowych. Zgodnie z prawem w ciągu 2 lat należy rozpocząć prace rozbiórkowe, ponieważ po tym czasie zgłoszenie jest już nieważne.

Wyburzanie domu

Wyburzanie domu

Pozwolenie

Nieujęte w powyższych punktach obiekty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. I to właśnie z pozwoleniami mamy najczęściej największą ilość problemów. Dlaczego?

Jedną z przyczyn jest nierzetelne wypełnienie wniosku. Powinien on zawierać informacje dotyczące lokalizacji, czyli pełnego adresu nieruchomości, a także nazwę i rodzaj planowanego zamierzenia. Ważny jest również numer ewidencyjny oraz zgoda właściciela. Oprócz tego należy dołączyć szkic usytuowania, opis i bezpieczeństwo w zakresie prowadzonych prac rozbiórkowych.


Kierownik rozbiórki


Przystąpienie do rozbiórki obiektów, które wymagały pozwolenia niezbędny będzie kierownik rozbiórki. Taka osoba musi mieć uprawnienia budowlane z zakresu określonej specjalności budowlanej.

Jej zadaniem jest prowadzenie dziennika rozbiórki oraz kontrolowanie prowadzonych robót. To pod jej nadzorem oznaczany jest teren rozbiórki i rozmieszczane tablice informacyjne.

Rozbiórka domu nie jest zatem jak może się wielu z nas wydawać zamierzeniem prostym w planowaniu i realizacji. Często może przysporzyć znacznie więcej problemów niż budowa domu na pozostałej części działki.

Cena rozbiórki domu w dużym stopniu uzależniona jest od jego wielkości. Zazwyczaj w cenę wliczony jest koszt wywiezienia gruzu. Najczęściej cennik wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz