Certyfikaty energetyczne budynków

Jesteś tutaj:

Certyfikaty energetyczne budynków

5/5 (1 ocen)

Oszczędzanie energii ma na celu kształtowanie nowej świadomości społeczeństwa i spojrzenia w stronę kończących się zasobów. Energooszczędny oznacza zatem dostosowany do panujących warunków. Wynikiem tego jest powszechność certyfikatów, świadectw energetycznych.


Zainteresowanie oszczędzaniem energii


Energia odnawialna i jej wykorzystanie to jedno z typowych zagadnień mających bezpośredni związek z zainteresowaniem oszczędnością energii. Alternatywne źródła energii cieszą się sporą popularnością w zakresie pojawiających się nowych modeli samochodów, sprzętów czy wyposażenia naszych domowych wnętrz. W związku z tym nie powinno dziwić, że oszczędzanie energii jest także powszechne w budownictwie.

Przyczyniają się do tego wysokie i nieustannie wzrastające ceny paliw i energii. Nie milczy się już zatem w kwestiach związanych z energochłonnością budynków i sposobami jej ograniczania. Powszechność certyfikatów energetycznych wiąże się również wprowadzonymi regulacjami prawnymi. Przykładem jest chociażby Unia Europejska, która wydała dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Jak oszczędzają inni?


Z pewnością zanim przystąpi się do wdrażania jakichkolwiek zmian warto spojrzeć w stronę tych krajów, które już zajęły się wdrażaniem w życie przekonań, że trzeba i warto, bo oszczędzanie energii po prostu się opłaca. Chodzi tutaj o zmianę mentalności i ukształtowanie społeczeństwa na określone zmiany, które przyniosą korzyść nam wszystkim.


Przykładem jest tutaj chociażby Dania. Prowadzi ona świadomą politykę energetyczną. Swoje zaangażowanie wykazuje zatem zarówno w regulacjach prawnych jak i rekomendacjach producentów, którzy dostosowują się do wprowadzonych w państwie zmian. Celem jest ograniczenie strat energii. Wprowadza się obowiązkowe certyfikaty energetyczne budynków, które muszą być uzyskane. Ich ważność w Danii wynosi okres 5 lat.

Podobne regulacje wprowadziły Niemcy. Tutaj wydawane są tzw. Paszporty Energetyczne na okres 10 lat. Natomiast Austria skupiła się na informacyjnym wpływie na świadomość społeczeństwa. Oszczędzanie energii wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych jest promowane na szeroką skalę.

Certyfikat energetyczny


Spojrzenie na certyfikaty energetyczne w Polsce


Certyfikaty energetyczne w Polsce nazywane są powszechnie świadectwami energetycznymi budynków. Zgodnie z prawem budowlanym istnieje obowiązek sporządzenia tego typu dokumentu przy oddaniu budynku do użytkowania. Obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej nie ma określonych regulacji prawnych, według których nakładane będą kary administracyjne za nieposiadanie świadectwa energetycznego budynku.

Trzeba zaznaczyć, że nie tylko nowo wybudowany budynek musi posiadać swój certyfikat energetyczny. Możemy również o niego poprosić w przypadku kupna czy sprzedaży nieruchomości, ponieważ jak wspomniano wcześniej w Polsce nałożony jest obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynku. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz