Instalacje c.o. - zadbaj o oszczędności i bezpieczeństwo ogrzewania

Jesteś tutaj:

Instalacje c.o. - zadbaj o oszczędności i bezpieczeństwo ogrzewania

3,6/5 (10 ocen)

Instalacje c.o. popularnie nazywane centralnym ogrzewaniem, jest obecnie powszechnym sposobem na ogrzewanie domów, zarówno tych wolnostojących, jak i bloków czy kamienic oraz budynków użyteczności publicznej. Każdego, kto buduje nowy dom, czeka podjęcie decyzji, co do rodzaju i wielkości tego typu instalacji. Dobrze jest więc wcześniej rozeznać się na rynku, jakie są warianty i możliwości dostępnych systemów centralnego ogrzewania.


Rodzaje instalacji c.o.


W domach jednorodzinnych można zainstalować jeden z wielu systemów centralnego ogrzewania. Wyróżnia się na przykład instalacje grzewcze, które zasilane są wodą ogrzewaną w piecu na paliwo stałe, na gaz lub olej. Ogrzana woda płynie przewodami do wszystkich podłączonych grzejników, gdzie oddaje swoje ciepło i wraca do ponownego ogrzania do kotła.

Mamy dwa zasadnicze rodzaje systemów centralnego ogrzewania:  

- grawitacyjny – gdzie gorąca woda płynie do góry, a zimna w dół,

- pompowy – gdzie obieg wody działa dzięki pracy pompy.

W domach wolnostojących zazwyczaj wykorzystuje się instalacje pompowe (nazywane również ciśnieniowymi). Takie systemy mogą być zabezpieczane na dwa sposoby, przepompowym naczyniem wzbiorczym w przypadku instalacji zamkniętej lub otwartym naczyniem wzbiorczym w instalacji otwartej.


Instalacje c.o. prowadzone są na dwa sposoby:


- system dwururowym – w tym przypadku przewód zasilający i powrotny leżą obok i są wobec siebie równoległe,

- systemem jednorurowym – przewód zasilający doprowadza wodę do wszystkich grzejników i od tego położonego najdalej, najkrótszą drogą, prowadzi z powrotem do pieca. W tym przypadku woda w kolejnych grzejnikach jest, niestety, coraz chłodniejsza.

Rozdzielacz ogrzewania z pompą

Rozdzielacz ogrzewania z pompą

Instalacja rozdzielaczowa


Instalacja rozdzielaczowa jest szczególną odmianą instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym. W jej skład wchodzą kocioł, do którego podłącza się jeden, optymalnie dwa piony, które obsługiwane są przez rozdzielacze na każdym poziomie. Dopiero od rozdzielaczy rozprowadzane są przewody do wszystkich grzejników na danej kondygnacji.

Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż podczas wszelkich remontów i zmian w domu, wystarczy jedynie odciąć rozdzielacz na danym poziomie, podczas gdy pozostała część c.o. funkcjonuje normalnie. Łatwiejsze jest również samo sterowanie obiegiem z rozdzielacza, a na odejściu od pionu można zamontować licznik ciepła, który da obraz zużywanego ogrzewania na poszczególnych piętrach.


Automatyka centralnego ogrzewania – czy warto?


Standardem staje się, że nowoczesne systemy instalacji c.o. wyposażane są w automatyczne urządzenia regulujące ich pracę. W ramach automatyki funkcjonują między innymi termostaty, regulatory pogodowe i pokojowe. Ich działanie może nie tylko znacznie obniżyć koszty, jakie generuje centralne ogrzewanie, ale również podwyższyć bezpieczeństwo działania całych instalacji. Łatwiej jest uchwycić moment, kiedy ogrzewanie jest zbyt duże lub zbyt małe. Oto, co konkretnie wpływa na ekonomiczność sprawdzonych automatycznych rozwiązań:

– Zapewniają komfort cieplny – dzięki utrzymaniu instalacji na takim poziomie grzewczym, na jakim zależy właścicielom. Można być spokojnym o to, że nie grożą gwałtowne spadki, bądź niespodziewany wzrost temperatury w pomieszczeniach. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz