Instalacja piorunochronna, odgromowa - budowa

Jesteś tutaj:

Instalacja piorunochronna, odgromowa - budowa

3,5/5 (2 ocen)

Burzliwe dni nie są bezpieczne, nawet wtedy gdy przebywasz we własnym domu. Wyładowania elektryczne to nic innego jak niszczycielska siła stanowiąca zagrożenie dla Ciebie i Twoich najbliższych. Czy instalacja piorunochronna przywraca poczucie bezpieczeństwa i czy jest skuteczna?
 

Kiedy?
 

To chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań w przypadku zewnętrznej instalacji piorunochronnej. Nie zawsze przecież pojawia się taka konieczność. Czy to prawda?

Owszem zewnętrzna instalacja piorunochronna nie zawsze jest wymagana. Na konieczność jej montażu wpływa kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim uwzględnia się położenie budynku, a także jego otoczenie. W związku z tym warunki lokalne będą decydowały w dużym stopniu o montażu. Oprócz tego uwzględnia się również charakterystykę budynku. Mianowicie nie odnosi się jej wyłącznie do kubatury budynku, ale także przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Oceny nie możesz dokonać sam, ale specjalista, który zajmuje się tego rodzaju instalacjami.

Zgodnie z przepisami prawa konieczność montażu instalacji piorunochronnej pojawia się w przypadku budynków przemysłowych czy budynków użyteczności publicznej. Nie można jednak nie wspomnieć o budynkach mieszkalnych.

  • Kubatura i warunki lokalne: wysokość budynku przekracza 15 m, a powierzchnia 500 m2 i zabudowa jest rozproszona.
  • Materiały: wykorzystanie materiałów palnych (gont, trzcina jako pokrycie dachu).
  • Warunki lokalne: wolna przestrzeń, wzgórza.


Każdy z opisanych powyżej czynników przyczynia się do konieczność montażu instalacji piorunochronnej. Jest to wymóg konieczny.


Ochrona zewnętrzna
 

Skupiając się na instalacji, która jest instalacją zewnętrzną nie można pominąć elementów, z których się składa. Warto choć w minimalnym stopniu przybliżyć wiedzę z tego zakresu, ponieważ bezpieczny dom w czasie burzy to przede wszystkim prawidłowo wykonana instalacja piorunochronna.

Piorunochron

Piorunochron

Zwody
 

Pierwszym zadaniem instalacji piorunochronnej jest niewątpliwie przejęcie wyładowania w taki sposób, aby nie stanowiło to zagrożenia. Zatem pierwszym elementem instalacji piorunochronnej są zwody, które jako pierwsze „kontaktują się” z powstałym w czasie burzy wyładowaniem atmosferycznym. Zasadniczo można zwody podzielić na dwie grupy: zwody sztuczne oraz zwody naturalne.
 

  • Zwody sztuczne


To właśnie tym mianem określa się przewody metalowe 6 mm lub grubsze. Montuje się je wzdłuż krawędzi dachu. Oczywiście w przypadku dachów spadzistych uwzględnia się także kalenicę. Zatem dachy spadziste to konieczność montażu przewodów zarówna na kalenicy jak i krawędziach równoległych do niej.

Montowanie zwodów sztucznych przebiega na dwa sposoby. Można układać zwody bezpośrednio przy powierzchni dachu lub w pewnej odległości od dachu, co ściślej precyzują normy branżowe. Ponadto w przypadku dachów o znacznej powierzchni pojawia się konieczność wykorzystania specjalnych złączek i uchwytów do przewodów. Uwzględniając rodzaj pokrycia: dla pokryć palnych trzeba zastosować wsporniki w celu ochrony pokrycia przed możliwością przejęcia wyładowania.
 

  • Zwody naturalne


Nie zawsze trzeba decydować się na metalowe przewody. Często bowiem to konstrukcja budynku jest w stanie być elementem przejmującym. Dlaczego? Ponieważ w konstrukcji znajdują się bardzo często metalowe balustrady czy rynny, które mogą pełnić rolę zwodów instalacji odgromowej. Warto również zwrócić uwagę także na metalowe pokrycie. Ponieważ i ono może spełnić taką rolę. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz