Instalacja piorunochronna, odgromowa - budowa

Jesteś tutaj:

Instalacja piorunochronna, odgromowa - budowa

3,5/5 (2 ocen)

Przewody odprowadzające
 

Drugim niezwykle ważnym elementem wchodzącym w podstawowy skład instalacji są przewody. To one przyczyniają się do tego, że zwody przenoszą prąd do uziemienia. Jak sama nazwa wskazuje pod nazwą przewody należy rozumieć druty linki, ale również metalowe wyposażenie konstrukcji budynku. Przykładem są tutaj żelbetowe słupy czy kanały wentylacyjne.

Przewody odprowadzające muszą znajdować się co najmniej na dwóch ścianach. Wytyczne znaleźć można w normie PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne.

Element instalacji piorunochronnej

Element instalacji piorunochronnej

Uziom
 

Ostatni element osiągający zamierzony cel instalacji piorunochronnej to uziom. Jego zadaniem jest rozproszenie prądu w podłożu. Uziomy mogą wystąpić jako otokowe bądź indywidualne.

Uziomy układane są w ziemi. Zazwyczaj w praktyce wykorzystuje się metalowe elementy konstrukcji. Dzięki temu łączy się pełnione przez nie funkcje. W związku z tym metalowe elementy znajdujące się w ziemi wykorzystuje się jako uziomy instalacji piorunochronnej.
 

Wewnętrzne zabezpieczenie
 

Pomimo tego że instalacja odgromowa jest w stanie bezpiecznie rozproszyć prąd w podłożu nie zawsze się ją montuje. Jest to zatem zupełne przeciwieństwo wewnętrznych zabezpieczeń. Tego rodzaju zabezpieczenia są bowiem niezbędne.

Nie tylko w czasie burz pojawia się zagrożenie z instalacjami elektrycznymi. Warto mieć na uwadze, że bardzo często mogą pojawić się przepięcia. Nie są one wywoływane tylko burzami na skutek uderzenia pioruna, ale powstają także na skutek zwarcia. Z tego względu tak ważne są połączenia wyrównawcze oraz instalacja ograniczników przepięć.

mgr inż. Zuzanna Buszta


Koniecznie zobacz