Drenaż opaskowy - konieczne odwodnienie

Jesteś tutaj:

Drenaż opaskowy - konieczne odwodnienie

3,1/5 (36 ocen)

Właściwie odwodniona parcela gwarantuje dużo spokoju. Brak zainteresowania odwodnieniem zawczasu przynosi fatalne skutki. Stąd tak ważne są badania geotechniczne, dzięki którym można ocenić czy dodatkowe odwodnienie będzie potrzebne. Może się bowiem okazać, że koniecznością będzie inwestycja w drenaż opaskowy.
 

Wtedy, gdy…
 

Zdarza się niekiedy, że podjęcie decyzji o drenażu opaskowym przychodzi w nieodpowiednim czasie budowy. Dlatego tak ważne jest świadome podejście do budowania i przewidzenie ryzyka, które związane jest z nieprawidłowym odwodnieniem.

Przede wszystkim drenaż opaskowy stosuje się w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych na podstawie przeprowadzonych badań. Pominięcie precyzyjnie wykonanych badań jest odczuwalne  już w późniejszych etapach budowy.

Nie zawsze jednak drenaż opaskowy okazuje się konieczny. Można z niego zrezygnować, gdy poziom wody gruntowej jest stały, a grunty są przepuszczalne. Jak wiadomo drenaż opaskowy wiąże się z dodatkowymi robotami, a te zaś z dodatkowymi kosztami. To właśnie staje się przyczyną, przez którą rezygnuje się z drenażu.

Jednak należy mieć na uwadze, że zmienny poziom wody gruntowej czy grunty takie jak iły lub gliny nie są korzystne dla budowy domu pozbawionego drenażu opaskowego. Podobnie wygląda to w przypadku zboczy czy skarp.


Projekt drenażu
 

Wykonanie drenażu opaskowego wymaga kontaktu z firmą, która zajmuje się odwodnieniami. Nie można bowiem zrealizować odwodnienia „na własną rękę”.

Projekt drenażu opaskowego nasuwa konieczność zaangażowania specjalistów, który dostosują system do istniejących warunków. Chodzi tutaj zarówno o warunki gruntowo-wodne jak i usytuowanie odwodnianego budynku.

Wykonany przez firmę projekt, a następnie zrealizowanie systemu odwodnienia ma zatem na celu stworzenie zamkniętej, ochronnej opaski (do której nawiązuje nazwa rodzaju drenażu). Chronione przed wodą będą zarówno ściany pionowe budynku jak i posadzka piwnicy.
 

System rur
 

Podstawowymi elementami systemu odwodniającego posesję są oczywiście rury drenarskie. Wykonuje się je z PCW. Ich zadaniem jest przejęcie nadmiaru docierającej do obiektu wody.

Rury drenarskie mają zazwyczaj maksymalny spadek nie przekraczający 2%. W zależności od ilości dopływającej wody projektuje się także średnicę rur drenarskich. Maksymalna średnica rury drenarskiej wynosi 200 mm.

Zapewnienie właściwej prędkości przepływającej wody jest ściśle związane właśnie z zaprojektowaną średnicą rury drenarskiej oraz zaprojektowanym spadkiem jej ułożenia. Powstaje zatem bezpośrednia relacja pomiędzy:
 

 • średnicą,
 • spadkiem,
 • a prędkością przepływu wody.
   

System studzienek
 

Oprócz systemu rur drenarskich w skład drenażu opaskowego wchodzą także tzw. studzienki rewizyjne. Podobnie jak rury drenarskie wykonane są one z PCW.

Ich usytuowanie jest uzależnione od lokalizacji rur drenarskich, a w szczególności od zmiany ich kierunków. Tam bowiem, gdzie rury drenarskie zmieniają kierunek pojawiają się studzienki rewizyjne. Najczęściej studzienki rewizyjne występują w rogach. Jest to najprostszy układ  systemu odwadniającego. Zatem w przypadku nieskomplikowanego kształtu bryły budynku mamy do czynienia z czterema studzienkami rewizyjnymi.

Średnice studzienek rewizyjnych nie są takie same, ale również dostosowane do ilości napływającej wody. W związku z tym średnica studzienki rewizyjnej będzie wynikała ze średnicy rury drenarskiej.

Studzienki zbiorcze

Trzeba zaznaczyć, że system studzienek nie obejmuje wyłącznie studzienek rewizyjnych. Oprócz nich prawidłowe odwodnienie zapewniają także studzienki zbiorcze.

Zadaniem studzienek zbiorczych jest odprowadzenie nadmiaru wody w celu ochrony budynku. System może składać się z jednej lub kilku studzienek zbiorczych. Z racji pełnionej roli określane są one także jako studzienki główne.

Stosunkowo mają one większe średnice od studzienek rewizyjnych.

Gdzie studzienki zbiorcze mogą odprowadzać wodę?
 

 • do kanalizacji,
 • do studzienek chłonnych,
 • do zbiornika wodnego,
 • do rowu przydrożnego.
   
 • < czytaj dalej...

Koniecznie zobacz