Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jesteś tutaj:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

3,6/5 (7 ocen)

Zapotrzebowanie na wodę jest równie ważne jak odprowadzanie ścieków. Zdarza się, że nie mamy możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach alternatywą są dla nas przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Kiedy?


Jak już wcześniej wspomniano przydomowe oczyszczalnie ścieków są dogodnym rozwiązaniem, jeżeli nie ma kanalizacji zbiorczej. Tego typu odprowadzanie ścieków jest znacznie bardziej korzystne niż wykorzystanie tradycyjnych szamb.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się sporą popularnością nie tylko w przypadku domów jednorodzinnych, ale także domków letniskowych, a nawet hoteli. Aby działanie oczyszczalni było prawidłowe należy wcześniej zapoznać się z wymogami danego typu oczyszczalni. Jednak w każdym przypadku decydujący wpływ będą wywierały warunki wodno-gruntowe. Trzeba uwzględnić przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Wybór sposobu odprowadzania ścieków reguluje również powierzchnia posesji, a także odległość od urządzeń budowlanych.


Typy oczyszczalni


Każdy z wymienionych poniżej rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków utożsamia się zasadniczo z konkretnym sposobem biologicznego rozkładu ścieków.

Drenaż rozsączający

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest jednym z najpowszechniejszych rozwiązań. Wykonywana jest wtedy, gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, a poziom wód gruntowych stosunkowo niski.

Drenaż stanowi układ drenów, czyli perforowanych rur współpracujących z gruntami. Ścieki ulegają oczyszczaniu w drenach, a następnie „oczyszczone ścieki” przejmuje grunt. Grunty pełnią rolę swoistego rodzaju filtrów.

W wielu przypadkach nie możemy jednak pozwolić sobie na przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym, ponieważ przeszkodą jest zbyt mała powierzchnia działki. Ponadto studzienki rozdzielcze wymagają czyszczenia, czyli usunięcia osadów (zaleca się usuwać osad co kwartał).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zbiornik

Filtr piaskowy

Zastosowanie tego typu oczyszczalni wiąże się z występowaniem skrajnych przypadków rodzajów gruntów, których przepuszczalność jest zbyt duża albo po prostu zbyt mała.

W skład układu wchodzą filtry. Dzięki nim ścieki najpierw są oczyszczane, a następnie rozprowadzane – filtr piaskowy. Ścieki przejmuje drenaż zbiorczy i są one transportowane do odbiornika ścieków.

Jedną z podstawowych wad oczyszczalni z filtrami piaskowymi jest konieczność ich zabezpieczenia. Najczęściej bowiem filtry piaskowe występują jako napowierzchniowe i mogą ulegać zniszczeniu. W związku z tym niezwykle ważna jest ich ochrona - chociażby przez ogrodzenie.

Filtr gruntowo-roślinny

Innymi rodzajami filtrów są tzw. filtry gruntowo-roślinne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z filtrami gruntowo-roślinnymi nie wymagają tak dużej powierzchni jak dla oczyszczalni z drenażami rozsączającymi.

Podstawowym czynnikiem umożliwiającym działanie oczyszczalni z filtrami gruntowo-roślinnymi są właśnie rośliny. To rośliny rozwijają się w złożu filtra. Rozsączanie ścieków następuje w warstwach filtracyjnych.

Ten typ oczyszczalni jest rozwiązaniem atrakcyjnym. Dlaczego? Ponieważ dostosowując go do panujących warunków można osiągnąć podwójną korzyść. Oczyszczalnie z filtrami gruntowo-roślinnymi nie tylko oczyszczają, ale i upiększają. Nasada oczyszczalni w formie roślin (charakterystycznych dla terenów podmokłych np. trzciny) doskonale się prezentuje i dzięki temu stanowi efektywną i chodliwą metodę odprowadzania ścieków.


Wykorzystanie mikroorganizmów

Zainteresowanie biologicznym sposobem oczyszczania ścieków jest spore. Chodzi tutaj o wykorzystanie dostępnych dla nas możliwości, a równocześnie ochronę środowiska. Spoglądamy zatem znacznie częściej w stronę ekologii i ochronę tego, co wokół nas. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz