Projekt budowlany zamienny

Jesteś tutaj:

Projekt budowlany zamienny

3,1/5 (62 ocen)
Dom

Zjawiskiem powszechnym jest wprowadzanie zmian do projektów budowlanych. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. W wielu przypadkach zmiany wiążą się z wykonaniem projektu budowlanego zamiennego. Kiedy? Kto powinien sporządzić projekt? Co mówią o nim akty prawne? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te i inne pytania– spójrz koniecznie poniżej.


Indywidualizm


Dostosowanie projektu do własnych potrzeb i zasobności portfela znacząco wpływa na proces wprowadzanych i kształtowanych przy współpracy fachowców zmian. Jednak nie zawsze należy łączyć zmiany z projektem budowlanym zamiennym. Chociaż niewątpliwie w ten sposób jest to często pojmowane.

Dzisiaj biura projektowe oferują gotowe projekty domów jednorodzinnych. Równocześnie ułatwiają Tobie adaptację projektu poprzez możliwość wprowadzenia zmian. Tego rodzaju projektu nie powinniśmy jednak każdorazowo traktować jako projektu budowlanego zamiennego.


Kto dokonuje zmian?


Projekt domu jednorodzinnego będący dziełem architekta może zostać przekształcony w projekt dostosowany do Twoich oczekiwać. Biura projektowe oferują najczęściej gotowe projekty, a wprowadzane modyfikacje przechodzą do codzienności.

Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na fakt, że zmian przeważnie dokonuje architekt, który sporządził projekt. Wiąże się to przede wszystkim z ochroną praw autorskich, a także odpowiedzialnością. Jak wiadomo w świetle prawa architekt ponosi odpowiedzialność karną za tworzony projekt. Z tego też względu najczęściej nanoszeniem zmian zajmuje się architekt sporządzający projekt. Jeżeli jednak zdecydujesz się na innego architekta niż ten, który projektował Twój dom, musisz liczyć się z poniesieniem dodatkowych, znacznie wyższych kosztów.

Dołączony do projektu aneks wymaga dodatkowych przeliczeń. Przeprojektowanie domu na etapie projektowym nie jest jednak projektem budowlanym zamiennym. Prawo nieco inaczej określa projekt budowlany zamienny. Jak? Przedstawiamy poniżej.


W świetle prawa


Zgodnie z aktami obowiązującego prawa z projektem budowlanym zamiennym możesz mieć do czynienia, gdy podczas prowadzonych prac budowlanych odstąpisz od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Projekt budowlany musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prawo do wstrzymania robót budowlanych posiada Inspektor Nadzoru Budowlanego. Może on wstrzymać prowadzone roboty budowlane, a wprowadzone zmiany należy uwzględnić w projekcie budowlanym zamiennym.

Odstąpienie od początkowo zatwierdzonego projektu budowlanego nakłada na Inspektorat Budowlany obowiązek wstrzymania robót budowlanych. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Stan budowy musi być zgodny z prawem. Jedynie zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego daje możliwość wznowienia prowadzonych prac. Wyłącznie wtedy budowa zostaje zakończona zgodnie z prawem. Podstawowym wymogiem jest oczywiście zatwierdzenie tego rodzaju projektu.

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Samowola budowlana


Nie zawsze jednak Inwestorzy decydują się na legalizację podjętych działań. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego są zatem nielegalne, niezgodne z prawem budowlanym. W takim przypadku mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Legalizacja samowoli budowlanej wiąże się z określonymi nakładami finansowymi. W zależności od tego, czy zostało zatwierdzone pozwolenie na budowę czy też nie, kwoty opłat legalizacyjnych są zróżnicowane. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz