Projekt budowlany zamienny

Jesteś tutaj:

Projekt budowlany zamienny

3,1/5 (58 ocen)
Dom

Istotną rolę pełni tutaj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zagospodarowanie terenu musi bowiem być z nim zgodne. Oznacza to, że w przypadku braku takiej zgodności projekt budowlany zamienny z pewnością nie zostanie zatwierdzony. Zdecydowanie się na modyfikację wstępnie przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań może być niekorzystne w skutkach. Przykładem jest tutaj zarówno bezpieczeństwo, wpływ na środowisko naturalne czy możliwość nałożenia (wcale nie małych) kar finansowych.


Najczęściej wprowadzane zmiany


Klienci z reguły szukają optymalnych dla siebie rozwiązań. Wprowadzane po konsultacjach z fachowcami zmiany są często istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego zatwierdzonego. Obowiązkiem jest złożenie Wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Należy podkreślić, że istotne odstępstwa są odstępstwami, które zmieniają pracę konstrukcji (chociaż dla niektórych przesunięcie ściany nośnej nie stanowi istotnego odstępstwa, co w praktycznym ujęciu jest oczywiście błędem). W wielu przypadkach zdarza się, że klienci chcą zmodyfikować projektowane powierzchnie pomieszczeń. Jednym zależy na zwiększeniu powierzchni, innym zaś na ich zmniejszeniu. Zatwierdzony projekt budowlany zamienny spełni  każde z życzeń. Trzeba jednak zaznaczyć, że będziesz musiał za niego zapłacić.


Co jest nieistotnym odstępstwem?


Większość z czytających lub bezpośrednio doświadczających wprowadzanie zmian zdaje sobie sprawę, że nie każda zmiana wymaga sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. Czym jest odstępstwo nieistotne? Ta kwestia jest najczęściej poruszana. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na pieniądze.

Poniżej zestawiamy przykładowe zmiany, które można wprowadzić bez projektu budowlanego zamiennego (dysponując oczywiście zatwierdzonym przez odpowiednie organy projektem budowlanym).

Przykładowe nieistotne odstępstwa:

  • drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych,
  • zmiana koloru elewacji.

Takich przykładów można wymienić oczywiście więcej. Jednak często w prawie pojawiają się luki. Z tego też względu w przypadku komplikacji z projektem zamiennym zalecamy kontakt z prawnikiem.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz