Badania geotechniczne gruntu

Jesteś tutaj:

Badania geotechniczne gruntu

0/5 (0 ocen)
Dom

Analiza warunków gruntowo-wodnych to podstawa prawidłowo sporządzonego projektu. Bagatelizowanie względów geotechnicznych wychodzi na jaw już w krótkim czasie użytkowania budynku. Badania geotechniczne i odpowiedź na istniejące warunki gruntowo-wodne są czynnościami niezbędnymi.


Cel obowiązku


Rola badań geotechnicznych jest nieoceniona. Posadowienie budynku z niedostosowaniem go do panujących warunków gruntowo-wodnych jest często popełnianym błędem w sztuce inżynierskiej. Dlatego też coraz częściej pojawiają się nieprawidłowe osiadania budynków, czego objawem są chociażby widoczne na ścianach pęknięcia.

Obowiązkowi badań geotechnicznych odpowiada zatem określona celowość ich sporządzania. Badanie nie odnoszą się jedynie do gruntu – jego rodzaju, właściwości. Niezwykle ważny jest także poziom wód gruntowych. Podłoże gruntowe i poziom zwierciadła wody gruntowej są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na posadowienie budynku.

Dzięki dostępnym opracowaniom badań geotechnicznych można zareagować na istniejące nieprawidłowości. Równocześnie w przypadku prostych warunków gruntowych można znacznie ograniczyć koszty samej budowy. Chodzi tutaj chociażby o konstrukcję fundamentów. Nieprawidłowe odniesienie budowy do warunków gruntowo-wodnych w wielu przypadkach przynosi katastrofalne skutki.


Jakie badania?


Badania są ściśle związane z charakterem dokumentacji. Ta zaś odnosi się bezpośrednio do nierozerwalnego związku pomiędzy rodzajem budynku, a istniejącymi warunkami.

Firmy oferujące przeprowadzenie badań geotechnicznych najczęściej opierają swoje badania na tzw. sondowaniach. Zazwyczaj wykorzystuje się sondowania statyczne, które określają właściwości gruntu oparte na określonym zachowaniu się sondy w reakcji z gruntem. Dzięki sondowaniu statycznemu możliwe jest także poznanie ciśnienia wody w porach gruntu, co w praktycznym zastosowaniu okazuje się bardzo cenną informacją.

Oprócz tego niezwykle ważną rolę odgrywają także wykopy kontrolne czy badania laboratoryjne. Warto zwrócić tutaj uwagę, że badania laboratoryjne przeprowadza się na podstawie pobranych uprzednio próbek gruntu.

Badania są zatem rozbudowanym systemem analiz podłoża i ich właściwości. Cel poznania warunków gruntowo-wodnych  musi opierać się na tego rodzaju badaniach. Dają one możliwość zareagowania na warunki posadowienia, co zostało zaznaczone już wcześniej niniejszego artykułu.

Badania podłoża gruntowego

Badania podłoża gruntowego

Opracowanie wyników


Badania geotechniczne są niezbędne, ale oprócz nich niezbędne jest ich opracowanie. To właśnie na podstawie przeprowadzonych badań i analiz powstaje swoistego rodzaju raport. Nie w każdym przypadku wygląda on tak samo. Jego składowe elementy są bowiem wynikiem przeprowadzonych badań.

Wyróżnia się tutaj:

  • Opinię – jest podstawową formą sporządzonego raportu. Odnosi się do podstawowych badań. Dzieli się na dwie części: opisową i graficzną.
  • Dokumentację badań – stanowi nieznacznie rozbudowaną opinię. Dodatkowymi elementami wchodzącymi w skład dokumentacji badań są np. badania CPT czy badania geofizyczne. Do tego dojść mogą również analizy laboratoryjne.
  • Projekt geotechniczny – przede wszystkim uwzględnia on zmiany w czasie właściwości podłoża. Jego częściami składowymi są także prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami obliczania nośności i osiadania. W związku z tym w skład projektu geotechnicznego wchodzi niezbędna do obliczeń dokumentacja.
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska – cechą charakterystyczną jest projekt robót terenowych i laboratoryjnych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej rozbudowanym opracowaniem przeprowadzonych badań.
  • < czytaj dalej...

Koniecznie zobacz