Kocioł konwencjonalny czy kondensacyjny?

Jesteś tutaj:

Kocioł konwencjonalny czy kondensacyjny?

3,5/5 (11 ocen)

Ogrzewanie domu to kluczowa kwestia nie dotycząca wyłącznie zaprojektowania instalacji, ale przede wszystkim wyboru sposobu ogrzewania. Przodującym źródłem energii jest gaz ziemny, którego spalanie może odbywać się w dwóch typach kotłów.


Sposób ogrzewania


Podjęcie decyzji o sposobie ogrzewania przyczynia się do kształtowania się ponoszonych przez nas kosztów. Chodzi tutaj zarówno o fazę pierwszą, którą stanowi koszt projektu, zakup niezbędnego wyposażenia oraz instalacja, ale i o fazę drugą – bezpośrednia eksploatacja.

W związku z tym kotły gazowe są tymi na które chętnie się decydujemy. Warto spojrzeć także w stronę kotłów, których wybór znacząco może obniżyć ponoszone przez nas koszty.


Kotył konwencjonalne


Budowa

W celu przypomnienia: zadaniem kotła jest wytwarzanie ciepła. Musi być on zatem tak skonstruowany, aby powyższe zadanie realizować sprawnie i najlepiej przy jak najmniejszym zużyciu paliwa.

Kocioł konwencjonalny jest kotłem, który może wisieć lub stać. Charakteryzuje go zazwyczaj otwarta komora spalania. Pobiera ona powietrze z pomieszczenia, w którym zamontowany został kocioł.

Istotnym elementem w budowie kotła jest także wymiennik ciepła. Kotły konwencjonalne to przede wszystkim trwałe wymienniki ciepła, wykonane jako żeliwne.

Ponadto w budowie kotła tradycyjnego ważna jest pompa obiegowa, palnik, a także króciec przewodu spalinowego. Na poszczególne części składowe należy zwrócić uwagę, ponieważ wywierają znaczący wpływ na pracę kotła.

Kocioł gazowy

Działanie i sprawność

Działanie kotła konwencjonalnego opiera się na spalaniu paliwa. Jednak część energii nie zostaje wykorzystywana i jest to tzw. ciepło utracone. Naturalny ciąg kominowy zajmuje się przechwyceniem powstających spalin i ich usuwaniem.

W porównaniu z kolejnym typem kotła, jakim jest kocioł kondensacyjny, wykazuje niższą sprawność, co przekłada się na większe zużycie paliwa w celu uzyskania określonej temperatury.

Zalety

Jedną z podstawowych zalet kotłów konwencjonalnych jest ich cena. Często przyczynia się ona do wyboru właśnie kotła tradycyjnego. Trzeba również zaznaczyć, że w przypadku kotłów konwencjonalnych w czasie spalania powstaje mniejsza ilość skroplin niż w kotłach konwencjonalnych. Ponadto odprowadzanie spalin w kotłach tradycyjnych nie wymaga konieczności podłączenia do kanalizacji, czego trzeba dokonać, gdy zdecydujemy się na kocioł kondensacyjny.


Kotły kondensacyjne


Budowa

W przeciwieństwie do typowych kotłów tradycyjnych ich komora spalania jest zamknięta. Dzięki temu pomieszczenia, w których znajdują się kotły kondensacyjne nie są wychładzane (w takim stopniu jak dzieje się to w pomieszczeniach z kotłami konwencjonalnymi). czytaj dalej...

Koniecznie zobacz