Siew ogórków gruntowych

Jesteś tutaj:

Siew ogórków gruntowych

3,4/5 (62 ocen)

Na działce i w ogrodzie możemy siać ogórki pnące i gruntowe. Odmiany pnące sadzimy w rzędach co 1 m, przy siatce lub przy sznurach. Dobre efekty przynosi uprawa ogórków na wałach o szerokości 60-200 cm. Dołki powinny być oddalone od siebie o 50-80 cm i głębokie na 15-20 cm. Na dnie rozsypujemy obornik lub rozłożony kompost, który przykrywamy warstwą rozdrobnionej ziemi ogrodowej. W tak przygotowanym dołku na głębokości 2-3 cm siejemy 3-5 nasion. Wschody następują ok. 2 tygodnie po zasadzeniu.

Ogórki gruntowe nie potrzebują podpórek, ale wymagają więcej miejsca. W odstępach 80 cm wykopujemy dołki o średnicy ok. 40 cm, głębokie na ok. 30 cm. Jeśli robimy kilka rzędów, odległości między nimi powinny wynosić min. 1 m.
Tuż po siewie i przez całe lato obficie nawadniamy naszą uprawę.Stosowanie osłon


Aby przyspieszyć i zwiększyć plon, możemy przykryć wysiane ogórki folią perforowaną lub włókniną. Wtedy siejemy je rzadziej, w rzędach odległych o 70-80 cm, w pasach co 100-120 cm. Po 3-5 tygodniach, gdy rośliny wykształcą 4-6 liści, zdejmujemy osłonę, pielimy je i przerywamy. Zabiegi te przeprowadzamy w dzień pochmurny i ciepły, by uniknąć nagłej zmiany warunków.

Szeroki wybór nasion ogórków dostępny tutaj


Bibliografia

1. ABC ogrodnictwa, Reader’s Digest, Warszawa 2011, s. 176-178.
2. Bralewski T. W., ABC nawożenia warzyw, „Tygodnik Rolniczy”, nr 20, 2010, s. 26.
3. Hodowla roślin warzywnych, red. Niemirowicz-Szczytt K., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993, s. 187, 192-195, 234.
4. Kłopot K., Uprawa wczesnych warzyw w tunelach i pod płaskimi osłonami, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 2/2010, s. 26-28.
5. Kołota E., Orłowski A., Biesiada A., Warzywnictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 382-389.
6. Legańska Z., Balcerzak J., Warzywnictwo, Hortpress, Warszawa 2000, 182-184.
7. Le Page R., Meudec G., ABC Warzywnictwa, Oficyna wydawnicza Delta W-Z [brak informacji o roku wydania], s. 116-120.
8. Ogólna uprawa warzyw, red. Knaflewski M., PWRiL, Poznań 2007, s. 191-192, 194-197.
9. Orłowski M., Kołota E., Uprawa warzyw, Wydawnictwo Brasika, Szczecin 1993, s. 137-143.
10. Sikora E., Ogród warzywny przy domu, Hortpress, Warszawa 2011, s. 114-115.
11. Uprawa warzyw w polu, red. nauk. Skąpski H., Dąbrowska B., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994, s. 170-173.

Małgorzata Długosz

Koniecznie zobacz