Oprysk drzew owocowych

Jesteś tutaj:

Oprysk drzew owocowych

3,4/5 (179 ocen)

Orzech włoski


Do najczęstszych chorób orzecha włoskiego zaliczymy

Bakteryjna zgorzel (Xanthomonas juglandis)  

Oprysk – zabieg należy przeprowadzić w momencie pojawienia się pierwszych liści, następnie przed kwitnięciem żeńskich kwiatów, stosując np.  Miedzian 50 WP, Miedzian 50 WG.

Antraknoza orzecha włoskiego (Gnomonia leptostyla)

Oprysk- zabieg należy przeprowadzić w momencie pojawienia się pierwszych liści, następnie przed kwitnięciem żeńskich kwiatów - w razie potrzeby zabieg należy powtórzyć w przypadku przedłużających się opadów. Środki – Miedzian 50 WP, Miedzian 50 WG.


Morela


Do chorób moreli zaliczymy

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych kwiatów lub owoców (Monilinia laxa i Monilinia fructigena)

Oprysk – w pierwszym przypadku oprysk należy wykonać przed kwitnieniem np. Topsinem M 500 SC, Captan 80 WG. Zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie po kwitnieniu. W drugim przypadku zabieg należy przeprowadzić przed dojrzewaniem, stosując zamiennie środki wspomniane w pierwszym przypadku.

Parch brzoskwini (Cladosporium carpophilum)

Oprysk – zabieg należy przeprowadzić zaraz po kwitnieniu i zależnie od potrzeb,  powtórzyć  za dwa tygodnie. Preparat – Topsin M 500 S.C., Captan 80 WG.

Leukostomoza drzew pestkowych (Leucostoma)

Oprysk- Topsin M 500 SC.

Rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudomonas syringae)

Oprysk- zabieg należy przeprowadzić w fazie nabrzmiewania pąków, przed kwitnieniem oraz po opadnięciu liści. Środki: Miedzian WG, Miedzian WP (pierwsze zabiegi), Mag 50 WP stosujemy do kolejnych zabiegów.

Dziurowatość liści drzew pestkowych (Clasterosporium carpophilum)

Oprysk- zabiegi należy wykonać w okresie spoczynku, przed i po kwitnieniu, stosując np. Miedzian 50 WP.
Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania wybranych szkodników drzew  owocowych


Jabłoń


Do najczęstszych szkodników zagrażających jabłoni należą

Owocnica jabłkowa (Hoplocampa testudinea)

Oprysk - należy przeprowadzić po kwitnieniu, stosując np. Mospilan 20 SP. W razie potrzeby po około tygodniu, zabieg należy powtórzyć.

Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)

Oprysk - przeprowadzamy w czasie masowego lotu motyli i składania jaj stosując np.  Mospilan 20 SP. W momencie, kiedy jaja owocówki są w fazie tzw., ”czarnej główki” możemy zastosować np. Caprovirusine Super, będący biologicznym środkiem owadobójczym.

Namiotnik jabłoniowy (Hyponomeuta malinellus)

Oprysk- odpowiedni oprysk m.in. Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC, Nomolt     150 SC należy zastosować jeszcze przed kwitnieniem, na początku fazy pąka     różowego.

Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi), mszyca jabłoniowo- babkowa (Dysaphis plantaginea), mszyca jabłoniowo- zbożowa (Rhopalosiphum insertum)

Oprysk – wykonujemy przed kwitnieniem, najlepiej w fazie zielonego pąka,     stosując np. Pirimor 500 WG, Decis 2,5, Karate Zeon 050 CS w razie     potrzeby powtarzając zabieg po kwitnieniu.

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum)

Oprysk – wykonujemy w fazie nabrzmiewania i pękania pąków stosując np. Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS.

Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum)

Oprysk - wykonujemy po kwitnieniu w okresie wzrostu zawiązków oraz po zbiorze owoców stosując np. Pirimor 500 WG.


Grusza


Do najczęstszych szkodników zagrażających gruszy zaliczymy

Owocnica gruszowa (Hoplocampa brevis)

Oprysk - wykonujemy pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych, stosując np. Mospilan 20 SP.

Owocówka jabłkóweczka (Carpocapsa pomonella)

Oprysk - przeprowadzamy w czasie masowego lotu motyli i składania jaj stosując np.  Mospilan 20 SP

Miodówka gruszowa plamista (Psylla piri)

Oprysk - pierwszy zabieg należy wykonać przed kwitnieniem, drugi po kwitnieniu,  a trzeci w razie potrzeby na początku lata. Środki ochrony roślin – Mospilan 20 SP, Actara 25 WG.

Miodówka czerwonawa (Psylla pirisuga)

Oprysk - zabieg przeprowadzamy na takich samych zasadach jak w przypadku miodówki gruszowej plamistej. Środki ochrony roślin - Mospilan 20 SP, Actara 25 WG, Decis 2,5 EC.

Paciornica gruszowianka (Contarinia pirivora)

Oprysk- zabieg należy wykonać m.in. w fazie zielonego pąka, stosując np. Bulldock 025 EC.


Wiśnia i czereśnia


Do najczęstszych szkodników zagrażających wiśni i czereśni należą

Kwieciak pestkowiec (Anthonomus rectirostris)

Oprysk – zabieg należy przeprowadzić po kwitnieniu, stosując np. Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP.

Nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi)

Oprysk – Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP

Mszyca czereśniowa (Myzus cerasi)

Oprysk- zabieg należy przeprowadzić przed i po kwitnieniu, stosując np. Karate Zeon 050 SC, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC, Pirimor 500 WG.


Śliwa


Do najczęstszych szkodników tego gatunku zaliczymy

Mszyca śliwowo- trzcinowa (Hyalopterus pruni), mszyca śliwowo- kocankowa (Brachycaudus helichrysi), mszyca śliwowo - ostowa (Brachycaudus cardui)

Oprysk- zabieg należy wykonać w okresie masowego pojawienia się mszyc i w razie konieczności powtórzyć. Stosujemy preparaty takie jak Decis 2,5 EC, Pirimor 500 WG, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS.

Namiotnik śliwowy (Hyponomeuta irrorelus)

Oprysk - zabieg należy wykonać w momencie pojawienia się gąsienic, stosując Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP.

Owocówka śliwkóweczka (Laspeyresia funebrana)

Oprysk - zabieg należy przeprowadzić w momencie składania jaj stosując np. Mospilan 20SP bądź w fazie rozwoju jaj nazywanym „czarna główka”, kiedy to możemy zastosować Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS.

Owocnica (Hoplocampa)

Oprysk – zabieg należy wykonać pod koniec kwitnienia stosując np. Mospilan 20 SP.

Brzoskwinia


Do najczęstszych szkodników brzoskwini zaliczymy

Mszyce (brzoskwiniowo ziemniaczana- Myzodes persicae, mszyca brzoskwiniowo trzcinowa Hyalopterus amygdali)

Oprysk -  zabieg przeprowadzamy po pojawieniu się szkodnika, stosując Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS, Mospilan 20 SP, Pirimor 500 WG.

Skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia  lineatella)

Oprysk - zabieg należy wykonać w fazie różowego pąka, stosując Karate Zeon 050 CS.


Orzech włoski


Do najczęstszych szkodników orzecha włoskiego zaliczymy

Mszyce

Oprysk - zabieg należy przeprowadzić w momencie pojawienia się licznych kolonii mszyc na liściach. Środki do zastosowania - Pirimor 500 WG, Decis 2,5 EC.


Morela


Do najczęstszych szkodników gatunku zaliczymy

Zwójka koróweczka (Enarmonia woeberiana)

Oprysk- zabieg należy wykonać w czerwcu, dokładnie spryskując pnie i     konary. Środki- Decis 2,5 EC.

Owocówka śliwkóweczka (Laspeyresia funebrana)

Oprysk- zabieg należy przeprowadzić w momencie składania jaj przez szkodnika, stosując np. Mospilan 20SP bądź w fazie rozwoju jaj nazywanym „czarna główka”, kiedy to możemy zastosować Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS.


Uwagi końcowe


Wszystkie uwzględnione w opracowaniu środki ochrony roślin są dopuszczone do obrotu i stosowania na rok 2012.

Grzegorz Bogucki

Koniecznie zobacz