Skuteczny oprysk drzew jabłoni

Jesteś tutaj:

Skuteczny oprysk drzew jabłoni

3,3/5 (135 ocen)

Jabłonie tak jak wszystkie drzewa owocowe są często atakowane przez choroby i szkodniki. Przy braku ochrony dochodzi nie tylko do obniżenia plonów, ale także pogorszenia jakości owoców, osłabienia całej rośliny, a nawet do jej uśmiercenia.

Zmiany chorobowe mogą mieć podłoże fizjologiczne oraz infekcyjne, wywołane przez czynniki chorobotwórcze tj. grzyby, wirusy oraz bakterie.


Wybrane choroby jabłoni i ich zwalczanie


Do najczęstszych chorób jabłoni należy zaliczyć:

Parch jabłoni - jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych jabłoni za którą odpowiedzialny jest grzyb o nazwie Venturia inaequalis. Parch jabłoni poraża przede wszystkim liście, owoce, rzadziej niezdrewniałe pędy oraz kwiaty. Na porażonych częściach roślin zaobserwujemy liczne oliwkowobrunatne plamy z czasem ciemniejące. Konsekwencją choroby jest zahamowanie wzrostu jabłoni, zasychanie i opadanie liści, owoce z licznymi plamami ulegają zniekształceniu, pękają, tracąc swoją wartość.

Grzyb zimuje na porażonych liściach oraz pędach, a rozwojowi choroby sprzyja wilgotna i ciepła pogoda. Chorobie przeciwdziałamy usuwając  porażone  liście, prześwietlając zbyt gęste korony oraz  kupując odmiany bardziej odporne na parcha.

Oprysk - przede wszystkim stosujemy zabiegi zapobiegawcze, a więc już  w momencie pękania pąków możemy zastosować Antracol 70 WG. W fazach późniejszych (przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu owoców) możemy zastosować środek Zato 50 WG. Inne preparaty to m.in.  Miedzian 50 WP, Kaptan Zawiesinowy 50 WP.
W celu ograniczenia grzyba po zbiorach, na przełomie października i listopada warto dokładnie opryskać liście 4- 5% roztworem mocznika.

Mączniak jabłoni – choroba grzybowa za którą odpowiedzialny jest grzyb o nazwie Podosphaera leucotricha. Mączniak jabłoni jest łatwy do zdiagnozowania, objawia się mączastym nalotem na liściach, pędach, a także kwiatach. Porażone części roślin z czasem zasychają. Grzyb zimuje w pąkach.

W razie wystąpienia należy usuwać porażone pędy.

Oprysk – pierwszy oprysk możemy wykonać dopiero w fazie różowego pąka, a więc przed kwitnieniem oraz podczas kwitnienia i w fazie wzrostu owoców. Przy niewielkim porażeniu, zabiegi należy zakończyć już  w czerwcu.

Środki do zwalczania mączniaka jabłoni to m.in. Siarkol 80 WP, Nimrod 250 EC, Zato 50 WG.

Zaraza ogniowa - choroba bakteryjna wywoływana przez Ervinia amylovora. Jedna z najniebezpieczniejszych chorób dotykających drzewa owocowe, w tym jabłonie. Porażeniu ulegają liście, kwiaty, pędy, które z czasem stają się brązowoczarne, podobne do spalonych. Pędy zasychają od wierzchołków, a kora staje się spękana i zaczyna odchodzić od zdrowej tkanki.

Porażone części drzewa należy wyciąć do zdrowego drewna, a przy silniejszym porażeniu wykarczować i spalić.

Oprysk – zapobiegawczo- w przypadku gdy choroba wystąpiła już wcześniej w sadzie bądź w najbliższej okolicy- stosujemy preparaty miedziowe w fazie nabrzmiewania pąków i kwitnienia  oraz fazie wzrostu owoców. Przykładem środka, który można zastosować jest Miedzian 50 WP, Cuproflow 375 SC (tylko w fazie nabrzmiewania pąków i kwitnienia).

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych – choroba grzybowa wywoływana przez Monilinia fructigena. Porażeniu ulegają przede wszystkim owoce, na których pojawiają się brunatne i gnijące plamy z charakterystycznymi kręgami skupionych zarodników.

Porażone owoce w większości opadają, a nieliczne pozostają na drzewach w formie zaschniętej mumii.

Grzyb zimuje na pędach oraz zmumifikowanych owocach, dlatego należy  usuwać mumie oraz porażone pędy
Oprysk - Przy dużym porażeniu należy wykonać oprysk, stosując Miedzian 50 WP zaraz po opadnięciu zawiązków. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć.

Drobna plamistość liści jabłoni - na porażonych liściach pojawiają się liczne, brunatne, drobne plamy. Z czasem liście zasychają i opadają.

Oprysk – przy dużym nasileniu, można wykonać oprysk już w fazie różowego pąka stosując np. Miedzian 50 WP. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz