Skuteczny oprysk drzew jabłoni

Jesteś tutaj:

Skuteczny oprysk drzew jabłoni

3,3/5 (133 ocen)

Gorzka zgnilizna jabłek - choroba wywoływana przez te same grzyby co zgorzel kory (Pezicula malicorticis, Pezicula alba), objawiająca się pojawieniem brunatnych plam gnilnych na dojrzałych jabłkach.

Oprysk – na dwa tygodnie przed zbiorami owoców należy przeprowadzić oprysk stosując np. Topsin M 500 SC. W razie konieczności można przeprowadzić dwa zabiegi, ale pierwszy zabieg należy wykonać 4 tygodnie przed zaplanowanym zbiorem owoców.

Zgorzel kory - choroba grzybowa niebezpieczna zwłaszcza dla młodych drzew. Do infekcji dochodzi poprzez wszelkie zranienia, miejsca cięcia itp. Wokół zranień pojawiają się nekrotyczne, z czasem zapadające się, stopniowo powiększające plamy. W przypadku dużego porażenia dochodzi nawet do zamierania drzew.

Jeżeli to możliwe porażone części roślin wyciąć do zdrowego drewna. Wszelkie rany należy na bieżąco smarować Funabenem Plus 03 PA

Oprysk – po wszelkich zranieniach, cięciach oraz po zbiorze warto wykonać oprysk stosując Topsin M 500 SC.

Oprysk roślin


Szkodniki jabłoni i ich zwalczanie


Do najczęstszych szkodników zagrażających jabłoni należą

Owocnica jabłkowa (Hoplocampa testudinea) – błonkówka, składająca jaja na dno kwiatowe. Larwy żerują w zawiązkach, zjadając je od wewnątrz.

Oprysk - należy przeprowadzić po kwitnieniu, stosując np. Mospilan 20 SP. W razie potrzeby po około tygodniu zabieg należy powtórzyć.

Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) - jeden z najbardziej powszechnych szkodników jabłoni, powodujący tzw. „robaczywienie” owoców. Larwa (biała do różowawej z brązowym łepkiem, osiągająca do 20 mm długości) niszczy owoce wgryzając się w owoc, drążąc korytarz aż do gniazda nasiennego, gdzie zjada nasiona. Następnie larwy chronią się w szczelinach kory, część z nich ulega przepoczwarzeniu (drugie pokolenie), a część przepoczwarza się dopiero następnego roku wiosną wraz z gąsienicami drugiego pokolenia.

Pod koniec czerwca na pniu warto założyć opaskę z papieru falistego na wysokości około 1 m od ziemi. Powinna pozostać na pniu aż do września. Dzięki niej mamy możliwość wyzbierania części larw, które traktują opaskę jako schronienie.

Oprysk- przeprowadzamy w czasie masowego lotu motyli i składania jaj, stosując np.  Mospilan 20 SP. W momencie, kiedy jaja owocówki są w fazie tzw., ”czarnej główki” możemy zastosować np. Caprovirusine Super, będący biologicznym środkiem owadobójczym.

Namiotnik jabłoniowy (Hyponomeuta malinellus) - szkodnik w fazie larwalnej (jasnożółta gąsienica z czarną głową)  żeruje na liściach, zjadając je przez cały okres kwitnienia, a po jego zakończeniu, możemy zaobserwować  na wierzchołkach pędów liczne oprzędy. Na początku lata gąsienice przepoczwarzają się  i następuje wylot motyli.

Konsekwencją żerowania gąsienic jest przede wszystkim zasychanie uszkodzonych liści.

Oprysk- odpowiedni oprysk m.in. Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC, Nomolt 150 SC należy zastosować jeszcze przed kwitnieniem, na początku fazy pąka różowego.

Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi), mszyca jabłoniowo- babkowa (Dysaphis plantaginea), mszyca jabłoniowo- zbożowa (Rhopalosiphum insertum) - niewielkie pluskwiaki żerujące na liściach, żywiące się sokiem roślinnym m.in. powodując deformację oraz zasychanie liści i pędów szczytowych.

Oprysk – wykonujemy przed kwitnieniem, najlepiej w fazie zielonego pąka, stosując np. Pirimor 500 WG, Decis 2,5, Karate Zeon 050 CS w razie potrzeby powtarzając zabieg po kwitnieniu.

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum) -  niewielki chrząszcz z charakterystycznie wydłużoną głową w kształcie ryjka. Jego larwy żerują w pąkach kwiatowych, powodując ich zasychanie. Szkodliwy przede wszystkim przy licznym występowaniu. Dorosłe owady w okresie wiosennym także uszkadzają pąki kwiatowe.   

Oprysk – wykonujemy w fazie nabrzmiewania i pękania pąków stosując np. Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS.

Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum) - przede wszystkim w zagłębieniach kory można zaobserwować kolonie mszyc, pokryte białawym oraz wełniastym nalotem. Przy wieloletnim żerowaniu dochodzi do powstania rakowatych narośli.
Oprysk- wykonujemy po kwitnieniu w okresie wzrostu zawiązków oraz po zbiorze owoców stosując np. Pirimor 500 WG.

Uwagi końcowe

  • Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Postępujemy zgodnie z etykietą dołączoną do każdego zakupionego środka ochrony roślin.
  • Środki ochrony roślin należy stosować wówczas, kiedy będzie to konieczne.
  • Przestrzegamy dawek zalecanych przez producenta.
  • Przestrzegamy okresów karencji.
  • Oprysk stosujemy biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne (opady, temperatura, wilgotność).
  • Aktualny rejestr zarejestrowanych i dopuszczonych do  stosowania środków ochrony roślin dostępny jest na stronie MRiRW

* Wszystkie uwzględnione w artykule środki ochrony roślin są dopuszczone do obrotu i stosowania na rok 2012.


Grzegorz Bogucki

Koniecznie zobacz