Umowy deweloperskie

Jesteś tutaj:

Umowy deweloperskie

3/5 (2 ocen)

Środowisko deweloperskie nie jest środowiskiem, które kojarzy się nam z zaufaniem. Bardzo często zdarza się, że wielu z nas zostaje oszukanych, a marzenia o pięknym mieszkaniu czy domu nie są po prostu do zrealizowania. Czy nowa ustawa o umowach deweloperskich nam pomoże?


Prawo


Kim jest deweloper w świetle prawa? Jakie są jego zadania? Niestety do pewnego czasu odpowiedź na tego typu pytania nie byłaby możliwa. W chwili obecnej jest już znacznie lepiej i jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi.

Deweloper jest nikim innym jak inwestorem, który lokuje kapitał w budowę nieruchomości. Jego zadaniem jest wynajem lub sprzedaż nieruchomości. Nie może jednak tego robić „po cichu”. Wszystko musi przebiegać zgodnie z prawem, czyli zgodnie z obowiązującym regulacjami prawnymi.

Podstawą jest tutaj Dz. U. Nr  232 poz. 1377 Ustawa o ochronie praw nabytych lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. To właśnie w tym akcie prawnym zostały wprowadzone nowe procedury dotyczące umowy deweloperskiej.


Umowa


Jak powszechnie wiadomo stronami w tego rodzaju umowie są deweloper oraz nabywca. Działanie opiera się na realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Nabywca ma ustanowione/przeniesione prawo własności do nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ nabywca zobowiązuje się do określonego świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Widać zatem, że relacja jest obustronna. Każda ze stron ma do spełnienia określone zadanie. Nie pozostaje stroną bierną.

Jednak jak wspomniano na początku często powstawać mogą niejasności i komplikacje, które znacząco wpływają na kształtowanie się społecznego braku zaufania wobec deweloperów. Do tej pory najczęściej wiązało się to z opóźnieniami w pracach budowlanych, ale przede wszystkim z występującymi w prawie lukach. Czy teraz będzie inaczej?


• Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Każdy, kto zdecyduje się na podpisanie umowy z deweloperem powinien zwrócić uwagę na poszczególne części składowe umowy deweloperskiej. Umowa nie może zostać zawarta zgodnie z prawem, gdy brakuje chociaż jednego z wymienionych w ustawie elementów.

Przede wszystkim mamy tutaj na myśli dane dotyczące stron umowy, miejsce oraz datę zawarcia umowy. Do podstawowych informacji zalicza się także cenę najmu oraz dane odnoszące się bezpośrednio do nabywanej nieruchomości. Nie może zabraknąć położenia nieruchomości, cech szczególnych, powierzchni lokalu czy rodzaju i zakresu prac wykończeniowych.

Ponadto warto zwrócić uwagę na termin przeniesienia prawa czy terminy świadczeń pieniężnych. Dzięki temu możemy pozbyć się wielu powstających w późniejszym okresie wątpliwości. Nie pomijajmy również danych związanych z pracami budowlanymi (nr pozwolenia na budowę, data rozpoczęcia i zakończenia prac itp.).

Przed podpisaniem umowy należy także zapoznać się z odsetkami i umownymi karami. One podobnie jak wymienione powyżej dane muszą znaleźć się w umowie deweloperskiej.

Nowym obowiązkiem nałożonym na deweloperów jest tworzenie przez nich tzw. Prospektów informacyjnych, o których dokładniejsza mowa jest w dalszej części artykułu.

Umowy deweloperskie

Ochrona nabywców – Prospekt informacyjny


Nowe prawo – nowa ustawa dotycząca umów deweloperskich – ma na celu ochronę nabywców przed powstającymi bardzo często nieprawidłowościami. Warto przypomnieć, że nie zawsze umowy miały charakter aktu notarialnego. W chwili obecnej jest to konieczność. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz