Legalizacja samowoli budowlanej - procedura i koszty

Jesteś tutaj:

Legalizacja samowoli budowlanej - procedura i koszty

3,6/5 (33 ocen)
Dom

Krok trzeci – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Powyższe działania mogą nie przynieść pożądanych rezultatów jeżeli nie zostanie prawidłowo wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niezbędny w praktyce okazuje się zatem dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ścieżka legalizacyjna jest ściśle określona przez prawo. Wszelkie informacje można uzyskać w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego. To właśnie one zajmują się legalizacją – której etapem końcowym jest użytkowanie obiektu lub jego rozbiórka w przypadku niezgodności z prawem.
 

Koszty
 

Jak powszechnie wiadomo legalizacja samowoli budowlanej wiąże się z określonymi kosztami. To właśnie one dla wielu stanowią ograniczenie, które przyczynia się do niepodejmowania działań legalizacyjnych.

Opłata legalizacyjna jest niezbędna na drodze uzyskania pozwolenia. Nie może jednak decydować o rozbiórce obiektu budowlanego.

Wysokości opłat legalizacyjnych są różne.

Uzależnione są od:
 

  • kategorii obiektu budowlanego
  • współczynnika wielkości obiektu budowlanego


Powyższe dane są konkretnie określone w art. 59f Prawa budowlanego oraz w jego załącznikach.

Wysokość opłaty legalizacyjnej oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

kara = s x k x w

s – stawka opłaty=500 zł
k – kategoria obiektu budowlanego
w – współczynnik wielkości obiektu budowlanego

Przedział kosztów jest zatem bardzo zróżnicowany: od 5 tys. zł do 200 tys. zł.

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz