Jesteś tutaj:

Wyciszanie pomieszczeń

Jak ocieplić strop?
Montaż sufitu podwieszanego
Podłoga na legarach - prosta elegancja
Podłoga pływająca - skuteczne tłumienie hałasu
Podłoga w salonie - podstawa elegancji
Wełna mineralna do ocieplenia domu
Wyciszanie drzwi wejściowych

Szybkie tempo życia oraz nieustannie panujący wokół nas hałas przyczyniają się do tego, że potrzebujemy miejsc spokojnych. Cisza staje się zatem niezwykle ważna zarówno w przydomowym ogrodzie jak i w domowych wnętrzach. Jak zadbać o izolacyjność akustyczną w naszych domach?


Kształtowanie izolacyjności akustycznej


Izolacyjność akustyczną określa się za pomocą współczynnika Rw [db]. W związku z tym mniejsze wartości tego właśnie współczynnika należy kojarzyć z gorszą izolacyjnością przegrody.

Podążając tym tropem, dochodzimy do wniosku, że przegrody takie jak: drzwi, okna, ściany czy stropy wywierają bezpośredni wpływ na obniżenie lub podwyższenie izolacyjności akustycznej pomieszczeń. Szukając spokoju staramy się zatem ograniczać docierający do naszych wnętrz hałas poprzez tłumienie dźwięku lub jego pochłanianie.


Prawo budowlane


Hałas czy powstające drgania nie są z pewnością wymysłem ludzi starszych, ale mają swoje uregulowania prawne. Dzięki czemu każdy z nas ma możliwość zaznajomienia się z konkretnymi wytycznymi.

Pierwszym ważnym (choć ogólnym) aktem prawnym jest Dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Znacznie więcej informacji związanych z hałasem w budownictwie z pewnością znajdziemy w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Chodzi tutaj o Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami. W tym dziale zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące hałasu i drgań w budynkach.


Ochrona dotyczy bezpośrednio ochrony przed trzema podstawowymi rodzajami hałasu:

• powstającym poza budynkiem,
• pochodzącym od urządzeń,
• pochodzącym z innych mieszkań (hałas powietrzny i uderzeniowy.

Należy zaznaczyć, że ważną rolę odgrywa również usytuowanie budynku. Najlepsze będzie takie, które zapewni jak najniższy poziom drgań i hałasu.

Poza rozporządzeniem istotne są także Polskie Normy. Nie można ich pominąć, ponieważ regulują dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz wymagania związane z izolacyjnością akustyczną.

• PN-B-02151-02:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

• PN-B-02151-3:1999 (Zastępuje: PN-B-02151-03:1987) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.


Stropy drewniane


Drewno jako materiał do wykonywania stropów wykazuje najniższą izolacyjność akustyczną w porównaniu z innymi materiałami, a co za tym związane z innymi rodzajami stropów. Nie może zatem dziwić fakt, że to właśnie wyciszenie stropów drewnianych przysparza często sporo problemów. Stropy drewniane wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed hałasem uderzeniowym oraz powietrznym.

Hałas w bloku - kłótnie sąsiedzkie


Typowe rozwiązania


• Podłoga pływająca

Na czym polega wykonanie podłogi pływającej? Chodzi tutaj o ułożenie wzmocnionej siatkami wylewki na sztywnej izolacji, którą stanowi wełna mineralna lub styropian. Należy zaznaczyć, że pomiędzy podłogą, a ścianą występują dylatacje. Skutecznie rozdzielają one pracę podłogi i stropu.

• System suchych jastrychów

Suchy jastrych stanowi nic innego jak układ dwóch płyt gipsowo-włóknowych wraz z materiałem izolacyjnym. Płyty gipsowo włóknowe można śmiało zastąpić płytami gipsowo-kartonowymi.

• Sufity podwieszane

Wykorzystanie odpowiednich materiałów do skonstruowania sufitów podwieszanych również może przyczynić się do podwyższenia ochrony pomieszczenia przed hałasem i drganiami. Najczęściej stosuje się specjalne płyty o zwiększonej gęstości, porowatości oraz grubość, skutkiem czego jest zmniejszenie przenikania dźwięku.


Stropy betonowe


Wyciszenie stropów  betonowych jest mniej złożone, ponieważ lepiej pochłaniają one hałas od stropów drewnianych.
Typowe rozwiązania

• Podłoga na legarach

Wykonanie tego typu podłogi to przede wszystkim stworzenie układu: legar, podkładka gumowa, deski. Nie można pominąć, że pomiędzy legarami należy ułożyć miękką wełnę mineralną

• Izolacja z wełny mineralnej lub elastycznego styropianu

Materiały takie jak: wełna mineralna czy elastyczny styropian doskonale sprawdzają się w roli izolacji akustycznej. Są zatem często i chętnie stosowane jako warstwa wyciszająca, umieszczana przed wylaniem podkładu betonowego oraz ułożeniem podłogi.


Ściany


Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty nie wystarczy wyłącznie wyciszenie stropów. Trzeba naszą uwagę zwrócić na ściany, ponieważ to one również decydują o poziomie odbieranego dźwięku.

W przypadku ścian istniejących wykonuje się przeważnie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw powinien wynosić 60 cm, a na styku z podłogą należy umieszczać specjalne profile przyścienne. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu działania powinniśmy podjąć zarówno my jak i nasi sąsiedzi.

Innymi rozwiązaniami są specjalne ścianki zapewniające izolację akustyczną. Ponadto ciekawym sposobem ochrony przed hałasem są tapety głęboko tłoczone oraz specjalne tynki akustyczne.

Nie można zaprzeczyć, że coraz częściej decydujemy się na przedstawione powyżej zabiegi. Każdy krok w stronę wyciszenia budynku przyczynia się do uatrakcyjnienia budynku, a co z tym nierozłącznie związane podwyższeniem komfortu mieszkalnego.
 

Koniecznie zobacz