Zobacz, jaką wybrać wysokość balustrady schodowej

Jesteś tutaj:

Zobacz, jaką wybrać wysokość balustrady schodowej

3,3/5 (405 ocen)

Bezpieczne poruszanie się pomiędzy kondygnacjami zapewnia nie tylko konstrukcja samych schodów, ale także balustrady. Zawczasu należy pomyśleć o jej wysokości i sposobie zamontowania.


Wymagania


Balustrada schodowa nie jest elementem, którego wymiary nie są uzależnione od indywidualnych przekonań. W praktyce oznacza to, że są one uregulowane prawnie i muszą być zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Informacje dotyczące balustrad schodowych można znaleźć chociażby w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie. Wcale nie bez powodu znalazły się one w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania.

Zasadniczo balustrady muszą być zamontowane, kiedy pokonywana wysokość przekracza 0,5 m. Warto podkreślić, że szczególne wymagania odnoszą się do budynków użyteczności publicznej, w których to przy szerokości biegu schodów przekraczającej 4,0 m należy zamontować balustradę pośrednią.


Rodzaj budynku


Balustrada schodowa musi gwarantować bezpieczeństwo. W związku z tym nieco inne wymogi związane są z balustradami montowanymi w domach jedno- i wielorodzinnych. W przypadku pierwszych budynków wystarczy wysokość 0,9 m (mierzona do wierzchu poręczy). Taka wysokość będzie jednak za mała w budynkach wielorodzinnych. Z tego względu w budynkach zamieszkania zbiorowego trzeba montować balustrady o wysokości co najmniej 1,1 m.

Jak powszechnie wiadomo w budynkach użyteczności publicznej wysokość balustrady nie jest ważna wyłącznie w czasie normalnego użytkowania. Istotna jest także w momencie niespodziewanych i niepożądanych sytuacji (np. pożaru) – zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczalne jest obniżenie wysokości balustrady do 0,7 m, zachowując szerokość części poziomej na tyle dużą, aby łączna suma wymiarów wynosiła co najmniej 1,2 m. Taka balustrada przeznaczona jest jednak wyłącznie dla teatralnych balkonów czy widowni.


Niepełnosprawność


Szczególnym typem balustrad są oczywiście te montowane przy pochylniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju balustrady różnią się od tych tradycyjnych. W  przypadku pochylni  montuje się poręcze nie tylko na wysokości 0,9 m, ale również na wysokości 0,75 m od płaszczyzny ruchu. Takie skonstruowanie  pozwala na ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym.

 

Przykładowe wysokości balustrad schodowych

 

Typ balustrady

Wysokość

Drewniana

0,95 m

1,00 m

1,12 m

1,15 m

Metalowa

1,00 m

1,05 m

1,10 m

Szklana

1,00 m

1,04 m

1,10 m

 

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz