Myślisz nad wykonaniem betonowych schodów? Instrukcja krok po kroku

Jesteś tutaj:

Myślisz nad wykonaniem betonowych schodów? Instrukcja krok po kroku

3,3/5 (272 ocen)

Pokonywanie różnic wysokości za pomocą betonowych schodów jest spotykane nie tylko we wnętrzach, ale i w przydomowych ogrodach. Co warto wiedzieć o wykonawstwie tego typu konstrukcji?


Schody wewnętrzne


Schody betonowe wykonywane wewnątrz budynku muszą być poparte wcześniejszymi obliczeniami przeprowadzonymi przez konstruktora. Dzięki nim dobiera on podstawowe parametry takie jak: wielkość czy rodzaj zbrojenia, które należy ułożyć przed betonowaniem.


Krok nr 1 - Deskowanie


Pierwszym etapem wykonawczym jest oczywiście podjęcie działań mających na celu ułożenie deskowania. Jego precyzyjny montaż będzie decydował o kształcie biegu schodowego jak i zapewnieniu przenoszenia obciążeń. Najlepiej zastosować drewno sosnowe lub wodoodporną sklejkę.

  • Stemple – stojaki z okrąglaków o maksymalnej średnicy 24 cm lub krawędziaków (np. 17,5 x 17,5 cm)
  • Leżnie – rygle z desek o maksymalnej grubości 40 mm mocowane do stempli
  • Skrzynie (spoczników i płyty biegu schodowego)
  • Koryta (belki spocznikowej)

Wymienione powyżej elementy są przeznaczone dla schodów płytowych. W przypadku schodów policzkowych należy wykonać tzw. skrzynię ukośną. Podstawowe elementy deskowania powinno się zwymiarować zgodnie z danymi schodów w projekcie.

Oprócz tego trzeba tak zbić skrzynie, aby powstały kąty proste.
Ukształtowanie schodów za pomocą deskowania pozwoli na ułożenie zbrojenia i późniejsze wylanie mieszanki betonowej.


Krok nr 2 – Zbrojenie


Podobnie jak wymiary elementów schodów tak i samo zbrojenie powinno być wykonane na podstawie sporządzonego wcześniej projektu. Zasadniczo schody płytowe wymagają wykonania dwóch rodzajów zbrojenia. Pierwszym z nich jest zbrojenie główne, odpowiadające za zachowanie dopuszczalnych ugięć. Montuje się je w dolnej części schodów. Jako uzupełnienie zbrojenia głównego stosuje się zbrojenie poprzeczne, które pełni rolę zbrojenia pomocniczego. Różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami zbrojenia wpływa także na zastosowanie określonego typu stali – żebrowanej (zbrojenie główne) i gładkiej (zbrojenie poprzeczne). Prętów nie należy bezpośrednio układać na zbitym deskowaniu. Przydadzą się tutaj podkłady, dzięki którym zbrojenie zostanie zatopione w betonie, a praca płyty nie będzie przyczyniała się do powstania spękań czy rys. Ponadto istotne jest także kotwienie prętów, uwzględniane już podczas wykonawstwa samego szalunku.


Krok nr 3 – Betonowanie


Wytrzymałe i starannie wykonane schody wymuszają należytego zatroszczenia się o mieszankę betonową, powstałą z betonu C12/15 lub C16/20. Bezwzględnie należy ją zagęścić. Betonowania schodów nie rozpoczyna się od góry, ale od dołu, zgodnie z kierunkiem pokonywanych wysokości. Mieszanka betonowa musi być ubijana i zagęszczana na kolejnych stopniach. Do tego celu wykorzystuje się łopatę. Wszystko powinno być wykonywane w czasie jednego dnia. Ponadto kiedy beton zwiąże należy zatrzeć go z wykorzystaniem zaprawy cementowej.

Betonowanie schodów nie jest procesem krótkotrwałym. Wymaga bowiem czasu potrzebnego na pielęgnację (polewanie wodą) i dojrzewanie mieszanki. Dopiero po upływie około 4 tygodni ze schodów usuwa się deskowanie. Czas potrzebny do uzyskania pożądanej wytrzymałości betonu jest jedną z najczęściej wymienianych niedogodności związanych z wykonawstwem schodów. Zatem wykonawstwo i szybka możliwość użytkowania innych typów schodów stanowi przewagę nad schodami betonowymi. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz