Schody wachlarzowe - efektowny element domu

Jesteś tutaj:

Schody wachlarzowe - efektowny element domu

3,2/5 (26 ocen)

Kształty biegów schodowych pozwalają na wyróżnienie kilku typów schodów. Jednym z nich są schody wachlarzowe, które mogą tworzyć w planie łuk, półkole lub elipsę. Pozwalają na udekorowanie domu bez zbędnych detali ozdobnych.


Konstrukcja


Projektowanie schodów wymaga zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). W niniejszym rozporządzeniu to właśnie rozdział 4 odnosi się do konstruowania schodów i pochylni.

Rozporządzenie określa:
  • graniczne wymiary schodów (minimalna szerokość użytkowa biegu i spocznika, maksymalna wysokość stopni) w zależności od przeznaczenia budynku
  • sposoby pomiaru szerokości użytkowej (pomiędzy krawędziami poręczy lub poręczą, a ścianą)
  • maksymalną liczbę stopni w jednym biegu (14 lub 17)
  • wymogi związane z kształtowaniem schodów zewnętrznych i wewnętrznych

 

W punkcie 6 rozdziału 4 jest mowa o schodach wachlarzowych. Zgodnie z rozporządzeniem szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 25 cm. Ponadto tego rodzaju schodów nie należy stosować w budynkach opieki zdrowotnej, gdyż schody wachlarzowe mogłyby stanowić utrudnienie w poruszaniu się pacjentów (punkt 7 rozdziału 4).

Schody wachlarzowe


Gdzie?


Wygodne korzystanie ze schodów wachlarzowych powinno wiązać się z ich usytuowaniem. Nie należy mylnie określać schodów kręconych mianem schodów wachlarzowych. Zasadniczą różnicę stanowi tutaj rozmieszczenie przestrzenne wymienionych dwóch rodzajów schodów. Zatem jeżeli priorytetem jest oszczędność miejsca nie powinno się decydować na schody wachlarzowe, ale na kręcone, ponieważ to te drugie zajmują mniej przestrzeni. Okazują się doskonałą propozycją także dla właścicieli mieszkań z antresolą.

Gdzie zatem najlepiej sprawdzą się schody wachlarzowe? Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie ich wyeksponowanie nie będzie wiązało się z ograniczeniem funkcji użytkowych. Schody wachlarzowe jak już wspomniano na wstępie stają się doskonałą ozdobą przy pokonywaniu różnic wysokości. Równocześnie pełnią funkcję reprezentacyjną. Odpowiednim miejscem na ich usytuowanie będzie oczywiście przestrzenny hol czy duży taras. Zewnętrzne schody wachlarzowe umożliwiają zmianę charakteru budynku – zatem zastępując jednobiegowe schody proste schodami wachlarzowymi z pewnością wejście zostanie znacząco odmienione. Bardzo często stosowanym zabiegiem w przypadku niemałych powierzchniowo tarasów jest zaprojektowanie zejścia po dwóch przeciwległych stronach właśnie za pomocą schodów wachlarzowych.

 

Zobacz także: Schody kręcone

 

Schody wachlarzowe nie odnoszą się wyłącznie do dnia dzisiejszego. Warto podkreślić, że wiele obiektów zabytków jest wyposażonych w tego rodzaju schody. Schody wachlarzowe w doskonały sposób akcentują zabytkowe konstrukcje. Jednym z ciekawszych przykładów okazuje się tutaj Legnicki Stary Ratusz, gdzie schody wachlarzowe podkreślają jego wschodnią, reprezentacyjną fasadę. Szerokie schody wachlarzowe to także charakterystyczny element konstrukcyjny Ratusza w Zamościu. Dzięki nim elewacja staje się jakby wysunięta do przodu, co decyduje o wyrazistości i oryginalności budynku.

Schody wachlarzowe


Materiały


W zakresie materiałów, z których wykonuje się schody wachlarzowe wymienia się najczęściej beton, kamień i drewno.

Beton

Betonowe schody wachlarzowe są dzisiaj wykonywane zazwyczaj  jako schody zewnętrzne, chociaż niektórzy decydują się także na betonową konstrukcję w domu. Nie można powiedzieć, że betonowanie tego rodzaju schodów jest czynnością prostą. Wiąże się to oczywiście z wcześniejszym odpowiednim zaprojektowaniem deskowania, które decyduje  o konstrukcji wachlarzowej. Ponadto wymogi odnoszą się także do zaprojektowanego i wykonanego zbrojenia. Niezwykle ważne jest połączenie schodów ze stropem.
Należy pamiętać także, że wykonanie betonowych schodów wachlarzowych wiąże się z kilkutygodniowymi pracami związanymi z dojrzewaniem mieszanki betonowej. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz