Odpowiednia grubość wylewki - praktyczne wskazówki

Jesteś tutaj:

Odpowiednia grubość wylewki - praktyczne wskazówki

3,4/5 (601 ocen)

Aby podłoga była wytrzymała i mogła przenosić obciążenia istotny jest podkład, który powszechnie określa się mianem wylewki. Przyczynia się on także do równego ułożenia materiału podłogowego. Jego grubość uzależniona jest od kilku czynników.


Rodzaj spoiwa


Wylewki podłogowe różnią się pomiędzy sobą. Zasadniczo wykonuje się je jako cementowe lub anhydrytowe. W praktyce największą popularnością cieszą się wylewki cementowe, ponieważ są znacznie tańsze od  anhydrytowych. Maksymalne grubości tego rodzaju wylewek wynoszą przeważnie około 100 mm. Najmniejsze warstwy wylewki uzyskuje się stosując spoiwa anhydrytowe. Zapewniają one elastyczność i są doskonałym rozwiązaniem w przypadku podłóg z planowanym ogrzewaniem.


Kontakt z podłożem nośnym


Wykonanie wylewki nie zawsze przebiega tak samo. Szczegóły określa projekt, w którym to sprecyzowana jest nie tylko grubość wylewki, ale także jej kontakt z podłożem nośnym. Jeżeli wylewka nie jest oddzielona od podłoża nośnego to powstaje zespolenie, na skutek którego przejmowanie obciążeń to zadanie zarówno wylewki jak i podłoża. W takim przypadku  zalecana minimalna grubość wylewki powinna wynosić co najmniej 25 mm.

Ułożenie warstw podłogowych z zastosowaniem oddzielenia wygląda już nieco inaczej. Warstwę rozdzielającą przeważnie stanowi folia polietylenowa lub papa, na której to układa się wylewkę. Tutaj minimalna grubość wylewki musi być większa niż 25 mm, grubości takich warstw podkładowych zaczynają się od 35 mm. Zadanie wylewki wykonanej na folii oddzielającej może sprowadzać się także do ukrycia ewentualnych wad podłoża (jakimi są chociażby trudne do usunięcia zabrudzenia).

Warto podkreślić, że  nie na powyższym zadaniu kończą się funkcje wylewek podłogowych. Przykładem jest podłoga określana mianem pływającej. W tym przypadku wylewka (znana pod nazwą jastrychu pływającego) układana jest na materiale izolacji cieplnej lub akustycznej. Dzięki temu różnego rodzaju drgania czy dźwięki nie są odczuwalne przez użytkowników. Wylewka pływająca poprawia zatem akustykę, dlatego też jest powszechnie stosowana jako rozwiązanie w domach jedno- i wielorodzinnych.

Najczęściej minimalna grubość wylewki pływającej wynosi około 50 mm. Nieco inaczej wygląda to dla planowanego ogrzewania podłogowego. Wtedy należy oczywiście zwiększyć grubość wylewki nawet do 70 mm. Trzeba zauważyć, że grubość nominalna określa grubość wylewki powyżej przewodów. Zatem poprawnie wykonana warstwa to taka, która ukryje przewody grzewcze, a równocześnie nie będzie pękała.
 

mgr inż. Zuzanna Buszta


Koniecznie zobacz