Zastanawiasz się, co może dolegać Twojej czereśni? Poznaj choroby czereśni

Jesteś tutaj:

Zastanawiasz się, co może dolegać Twojej czereśni? Poznaj choroby czereśni

3,4/5 (256 ocen)


Parch czereśni

Jeśli na owocach pojawiają się drobne zagłębienia z brązowozielonym nalotem, drzewko zostało porażone parchem. Przy silnej infekcji czereśnie mogą opadać zanim osiągną dojrzałość. Parch nie zagraża zdrowiu drzew, choć może przyczynić się do znacznego obniżenia plonu. W zwalczaniu tej choroby stosuje się fungicydy dodynowe i miedziowe.


Zasychanie liści czereśni

Na liściach porażonego drzewa pojawiają się żółtawe przebarwienia, które szybko brązowieją. Uschnięte liście zwijają się wzdłuż nerwu głównego, ale nie opadają. Choroba hamuje wzrost czereśni i znacznie osłabia jej owocowanie, w Polsce występuje jednak dość rzadko. Infekcji zapobiegają fungicydy miedziowe. W razie porażenia usuwamy chore gałęzie i stosujemy opryski przeciwko rakowi bakteryjnemu.


Choroby bakteryjne


Rak bakteryjny

To jedna z najgroźniejszych chorób drzew pestkowych. Patogen przenika do tkanek roślinnych przez uszkodzoną korę, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyjają opady deszczu oraz niskie temperatury. Szczególnie zagrożone są nieformowane drzewka, których pędy wybijają z konarów pod kątem ostrym – kora u podstawy gałązek nasiąka wodą i nie przesycha, dlatego łatwo pęka.

Pierwsze objawy, które powinny wzbudzić nasz niepokój, to zamieranie pąków i kwiatów czereśni. Jeśli dojdzie do powstania gumujących ran na korze, usuwamy jej porażone fragmenty razem z częścią zdrowej tkanki. Powstałą w ten sposób ranę należy koniecznie pokryć pastą ogrodniczą albo zamalować farbą emulsyjną z dodatkiem Topsinu M bądź Miedzianu. Dopuszczalne jest wprowadzenie ochrony chemicznej.

Opryski stanowią też ważny element profilaktyki, jeśli pogoda sprzyja rozwojowi choroby lub w pobliżu sadu występują już jej ogniska. Pierwszy zabieg przeprowadza się w fazie nabrzmiewania pąków, stosując Miedzian Extra 350 SC bądź Miedzian 50 WP, Champion 50 WP, Cuproflow 375 SC albo Kocide 101 WP w dawce 3 l/ha. Ponowny oprysk połową zalecanej dawki należy wykonać w okresie kwitnienia. Jeśli po zakończonym kwitnieniu nadal utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia, przeprowadzamy trzeci oprysk. Termin ostatniego zabiegu wyznacza się po zbiorach owoców. Sięgamy wtedy po środek Champion 50 WP, Cuproflow 375 SC lub Kocide 101 WP w standardowej dawce. Odmiany podatne na raka bakteryjnego, m.in. ‘Czarna Późna’, ‘Hedelfińska’ czy ‘Napoleon’, wymagają szczególnej ochrony pod koniec fazy opadania liści, ponieważ wtedy na pędach drzewek powstają niewielkie ranki, które stanowią wrota infekcji. Pozostałe czereśnie można opryskać wcześniej.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka bakteryjnego, warto zdecydować się na sadzenie odmian najmniej podatnych na tę chorobę, takich jak ‘Büttnera Czerwona’ i ‘Büttnera Czerwona Późna’, ‘Burlat’, ‘Karesova’, ‘Kordia’, ‘Lapins’, ‘Oktavia’, ‘Pola’, ‘Regina’, ‘Rovan’, ‘Schneidera Późna’, ‘Ulster’, ‘Vanda’ czy ‘Vega’.


Bibliografia
1.    Grabowski M., Choroby drzew owocowych, Kraków 2014, s. 96-198.
2.    Grabowski M., Przedwczesne zrzucanie liści, „Działkowiec”, nr 8/2005, s. 46.
3.    Kalinowski M., Na choroby kory, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 42/2013, s. 27.
4.    Klimek G., Sadownictwo, cz. 2, Warszawa 1997, s. 147-148, 153-156.
5.    Mika A., Sad dochodowy, Warszawa 2010, s. 254-256.
6.    Partyka Z., Chronić pestkowe po nowemu, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 5/2014, s. 30-31.
7.    Meudec G., Prat J.-Y., Retournard D., Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych, Warszawa 2009, s. 66-68, 74-75.
8.    Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014, red. A. Czarnocka, Warszawa 2014, s. 139-144.


Małgorzata Długosz

Koniecznie zobacz