Wiata śmietnikowa - jaką wybrać i gdzie ją umieścić?

Jesteś tutaj:

Wiata śmietnikowa - jaką wybrać i gdzie ją umieścić?

3,1/5 (36 ocen)

Potrzebne, aczkolwiek niekiedy przysparzające wielu problemów śmietniki stają się przyczynami sporów. Warto pomyśleć o wiatach śmietnikowych, które pozwolą na funkcjonale zagospodarowanie przestrzeni posesji.


Lokalizacja


Gromadzenie odpadów stałych w rejonie działki nie jest wyłącznie kwestią związaną z poczuciem estetyki. Trzeba zauważyć, że informacje na temat miejsc składowania odpadów znajdują się chociażby w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Wymagane minimalne odległości miejsc do gromadzenia odpadów stałych:

  • 10 m – od okien i drzwi do budynków przeznaczonych na pobyt ludzi
  • 3 m – od granicy działki sąsiada (brak wymogu w przypadku styku z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej)


Wymagane minimalne odległości dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej:

  • 3 m – od okien i drzwi do budynków przeznaczonych na pobyt ludzi
  • 2 m – od granicy działki sąsiada (brak wymogu w przypadku styku z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej)


Maksymalna odległość:

  • 80 m – od najdalszego wejścia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej


Zgłoszenie robót budowlanych


Warto podkreślić, że budowa wiaty śmietnikowej zazwyczaj wiąże się ze zgłoszeniem robót budowlanych w odpowiednim organie administracyjnym. Powierzchnia zabudowy nie może jednak przekraczać 25 m2 i dopuszczalna liczba takich obiektów może wynosić maksymalnie dwa na każde 500 m2 powierzchni danej działki. Zgodnie z literami Prawa budowlanego w innych przypadkach wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, co wymaga szczegółowej dokumentacji i wydłuża czas realizacji pod względem formalnym.


Rodzaje


Wiatę śmietnikową można wykonać samodzielnie lub zakupić jako gotową konstrukcję. Przykładem są tutaj chociażby wiaty wykonywane z kątowników. Są one bardzo popularne jako obudowy śmietników, pojawiają się w otoczeniu blokowisk. Poszycia wykonuje się z blachy lub z siatki zgrzewanej. Ściany boczne wypełnia się zazwyczaj panelami z blachy. Producenci oferują przeważnie ciemne kolory w odcieniach brązu.

Warto podkreślić, że wypełnienie ścian można wykonać również jako drewniane. Przeważnie wykorzystuje się elewacyjne deski z drewna sosnowego. Takiemu rozwiązaniu przypisuje się wiele zalet, ponieważ znacznie lepiej komponuje się ono z otoczeniem drzew. Nie stanowi bowiem typowego elementu sztucznego w zagospodarowaniu działki.

Ceny wiat uzależnione są nie tylko od rodzaju materiałów, z których zostały wykonane, ale również od pojemności.
 

mgr inż. Zuzanna Buszta

Koniecznie zobacz