Dach odwrócony - zielony

Jesteś tutaj:

Polecany artykuł

  • Akcesoria systemowe Koramic Dachy

    Akcesoria systemowe Koramic

    Niezbędnym uzupełnieniem dachówek i akcesoria ceramiczne, które razem z dachówką podstawową tworzą kompletną połać dachową są produkty, których nie widać na pierwszy rzut oka, czyli akcesoria techniczne. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych.

    Czytaj dalej+

Dach odwrócony - zielony

2,7/5 (3 ocen)

Coraz częściej odbiegamy od tradycyjnych koncepcji projektowych dachów. Popularność zyskują zatem rozwiązania łączące kilka funkcji. Taką możliwość z pewnością dają dachy odwrócone, które nie tylko chronią budynek przed wpływami atmosfery, ale i mogą tworzyć zieloną przestrzeń w centrum miasta.


Dlaczego odwrócony?


Nazwa tego typu dachu wynika bezpośrednio z kolejności ułożenia izolacji. Tradycyjny układ warstw rozpoczyna się od paroizolacji. Następnie stosuje się izolację cieplną, hydroizolację i warstwę, która jest pokryciem dachu.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku dachów odwróconych. Miejscami zamieniają się tutaj warstwy termizolacji i hydroizolacji. Układ warstw jest zatem odwrotny niż w układzie tradycyjnym, powszechnie stosowanym.


Tabela przedstawiająca charakterystykę warstw dachu odwróconego

Warstwa

Charakterystyka

Hydroizolacja

Wpływa bezpośrednio na minimalny spadek dachu (1,5-2%).

Przykłady:

· Pokrycia bitumiczne na bazie tkaniny z włókien szklanych lub poliestru modyfikowane polimerami.

· Folie polimerowe (PCW).

· Folie z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).

· Masy asfaltowe.

Termoizolacja

Najczęściej wykorzystuje się płyty ekstrudowane, które  charakteryzują się nie tylko izolacyjnością cieplną czy odpornością na korozję biologiczną lub mróz. Płyty ekstrudowane to również zachowana duża wytrzymałość na ściskanie przy niewielkim ciężarze materiału.

Warstwa filtracyjna

Cząsteczki, które spływają wraz z wodą zatrzymuje geowłóknina. Wykonywana jest z włókien polimerowych w zależności od warunków, w jakich będzie pracowała w przyszłości. Chodzi tutaj o przyszłe przeznaczenie dachu odwróconego

Nawierzchnia

Podobnie jak w przypadku warstwy filtracyjnej rodzaj nawierzchni wynika z przeznaczenia dachu.

Przykłady:

· Żwir rzeczny płukany.

· Płytki betonowe.

· Warstwa humusu.

· Maty zazieleniające.

 

Rozwiązania


Jak widać (na podstawie powyższej tabeli)  dachy odwrócone stanowią szereg możliwości. Należy podkreślić, że wybór materiału, z którego będzie wykonana dana warstwa, nie może być przypadkowy. Dlaczego? Ponieważ właściwości materiałów odpowiadają warunkom, w  jakich będzie pracował dach odwrócony. Trzeba zatem odpowiednio wcześniej zdecydować o przeznaczeniu tej części budynku.

Dach odwrócony

Dach odwrócony

Dachy o nawierzchni żwirowej, ciągi piesze, trakty jezdne


Gdy nie zachodzi konieczność użytkowania dachu, a przebywanie na nim ludzi ogranicza się tylko i wyłącznie do różnego rodzaju napraw, balast stanowi żwir. Projektuje się wtedy dodatkowo tylko przejścia techniczne dla konserwatorów.

Zupełnie inaczej będzie wyglądało to w przypadku ciągów pieszych i traktów jezdnych. Jak wiadomo obciążenia zwiększą się, a w związku z tym trzeba będzie zapewnić odpowiednio większą wytrzymałość mechaniczną. Warstwę wierzchnią dla parkingów dachowych stanowić może lana płyta żelbetowa, na której znajdują się prefabrykowane elementy żelbetowe i kostka brukowa.

Dach zielony

Dach zielony

Taras


W odpowiedni sposób przygotowany dach odwrócony bardzo często staje się miejscem rekreacji i wypoczynku – tworzy się tarasy. Grubość warstwy tłucznia kamiennego dla tarasów jest większa i wynosi około 4 cm. Tarasy  wykańcza się zazwyczaj za pomocą betonowych płyt chodnikowych układanych na specjalnych podkładach. Można również wykorzystać płytki gresowe na wylewce betonowej.

Dach zielony

Dach zielony

Dachy zielone


Ogrody na dachu z pewnością są najlepszym rozwiązaniem wizualnym promowanym przez architektów krajobrazu. Nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale i mikroklimat czy wahania temperatury. Roślinność i warstwa gruntu  tworzą zatem zielony teren stanowiący ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz