Czyszczenie komina - kiedy i jak? Zbiór praktycznych informacji

Jesteś tutaj:

Czyszczenie komina - kiedy i jak? Zbiór praktycznych informacji

3,5/5 (65 ocen)

Utrzymany w czystości komin jest ważny nie tylko pod względem estetyki, ale i bezpieczeństwa. Jego staranne wyczyszczenie pozwala na zachowanie sprawności. Niewłaściwe czyszczenie komina niesie za sobą szereg zagrożeń. Jak temu przeciwdziałać?


Częstotliwość


To jak często czyści się komin wpływa na jego drożność, a ta zaś oddziałuje równocześnie na bezpieczeństwo podczas użytkowania. Z pewnością wyczyszczenie komina raz do roku nie gwarantuje należytej pewności.

Bezpośrednia eksploatacja kominów przyczynia się do konieczności cyklicznego czyszczenia. Warto jednak zauważyć, że wpływ na częstotliwość czyszczenia wywiera także rodzaj przewodu kominowego.

O tym jak często należy usuwać zanieczyszczenia mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozdział 7 Instalacje i urządzenia techniczne powyższego rozporządzenia wskazuje na konieczność usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach użytkowania:

  • co najmniej 1 raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej)
  • co najmniej 1 raz na 3 miesiące – od palenisk opalanych paliwem stałym
  • co najmniej 1 raz na 6 miesięcy – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

 

Warto podkreślić, że należy również czyścić przewody wentylacyjne – co najmniej 1 raz w roku (chyba, że większa częstotliwość wynika z warunków użytkowych).

Kominiarz

Kominiarz


Kto?


W przypadku wymaganej kontroli i konieczności wyczyszczenia komina należy oczywiście skorzystać z usług fachowca, czyli kominiarza z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Jedynie kwalifikacje kominiarskie pozwalają na wydanie opinii i ekspertyz. Jeżeli uprawnienia kominiarza wydają się nam niewiarygodne bądź budzą wątpliwości można podjąć krok ich skontrolowania w cechu rzemiosł czy urzędzie miejskim.

Samodzielne wyczyszczenie komina może podjąć czeladnik lub właściciel domu. Jednak nie powinno odnosić się ono do wymaganych okresów usuwania zanieczyszczeń, określonych w rozporządzeniu. W praktyce oznacza to powstanie dodatkowych okresów usuwania zanieczyszczeń z kominów (szczególnie popularne w przypadku zakupu nowych, dodatkowych urządzeń grzewczych).


Jak?


Wykwalifikowany kominiarz z pewnością poradzi sobie z wyczyszczeniem komina. Ale co z samodzielnym usuwaniem zanieczyszczeń? Jeżeli już decydujemy się na samodzielność to z pewnością należy postawić na wysokiej jakości sprzęt.

Szczotka kominiarska okazuje się niezbędna. Obecnie bardzo często wykonuje się ją  z nylonowego włosia, które sprawdza się w przypadku kominów metalowych i ceglanych. Dopasowuje się ono nawet do przegięć komina, co pozwala na szybkie, sprawne wyczyszczenie przewodu.

Podstawową zasadą podczas czyszczenia komina szczotką jest oczywiście wyłączenie urządzenia grzewczego!

W celu zapewnienia niepalności smoły można przed mechanicznym jej usunięciem wykorzystać specjalne proszki do katalitycznego czyszczenia kominów (ok. 30 zł). Jednak takie proszki nie nadają się do kotłów paliwowych i gazowych.

Czyszczenie komina

Czyszczenie komina


Zabrudzenie


Oczywiście nie każdy komin będzie w takim samym stopniu zanieczyszczony. Stąd właśnie pojawiają się zróżnicowane okresy usuwania zanieczyszczeń określone przez rozporządzenie.

Warto zaznaczyć, że widniejąca sadza jest efektem sposobu palenia. W związku z tym im większe będzie natężenie dymu, tym większa ilość sadzy pozostanie wewnątrz komina. Szczególnie niebezpieczne okazuje się tutaj mokre drewno. W tym przypadku zachodzi proces tzw. odparowywania wody i wytworzenia większej ilości sadzy, automatycznie zmniejszającej drożność komina. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz