Wymiary kominków

Jesteś tutaj:

Wymiary kominków

3,2/5 (90 ocen)

Kominek jest urządzeniem ogrzewczym, którego wymiary nie mogą być dowolne. Warto pamiętać, że wymiary te regulowane są przez akty prawne.


Kubatura ma znaczenie?


Zasady instalowania urządzeń ogrzewczych określone są w czwartym rozdziale Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W zgodzie z wymienionymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu kominki mogą być instalowane nie we wszystkich budynkach. Przykładowo w rozporządzeniu wymienione zostały budynki jednorodzinne czy niskie budynki wielorodzinne. Zatem ograniczenie w montażu kominka wiąże się z wysokością budynku.

Dobór wymiarów kominka jest możliwy jedynie w pomieszczeniach, które są do tego przystosowane. Niespełnienie wymogów kubaturowych nie daje możliwości instalacji kominka. Trzeba pamiętać, że wymóg ten odnosi się zarówno do kominków otwartych jak i zamkniętych. Pomieszczenie musi mieć kubaturę wynikającą ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszą niż 30 m3. Dopływ powietrza również regulowany jest w rozporządzeniu.

 

Warto przeczytać: Jaki kominek wybrać?

 

Warto podkreślić, że wymiar przewodu dymowego jest ściśle uzależniony od wymiarów paleniska lub wkładu kominkowego. Minimalne wymiary przewodów wynoszą 0,14 m x 0,14 m (lub średnica 0,15 m) dla otworu paleniska, którego powierzchnia nie przekracza 0,25 m2. Większe otwory paleniskowe wymuszają zwiększenie przewodów dymowych do 0,14 m x 0,27 m (lub średnica 0,18 m).

Budowa kominka

Budowa kominka

Wielkość kominka


Szczegółowe wymiary kominka nie są wymienione w rozporządzeniu. Trzeba  zaznaczyć, że wymienione wymiary podawane są jako orientacyjne, najczęściej wybierane w praktyce.

Kominki mają różne rozmiary. Z pewnością kominek bardziej widoczny i większy wizualnie, gdy nie schowa się go we wnętrzu ściany kominowej. Odmienny efekt uzyska się, kiedy będzie on schowany.

 

Zobacz także: Izolacja kominka

 

Zasadniczo w praktyce dla kominków wbudowanych standardowe wymiary wynoszą 145 x 100 cm (szer. x wys.), natomiast głębokości są zróżnicowane i mogą wynosić 50 cm. Oczywiście większe głębokości zarezerwowane są dla kominków wolnostojących (podobnie jest z ciężarem). Warto zapamiętać, że nie tylko liczy się rozmiar samego kominka. Niezbędne bowiem okazuje się pozostawienie wolnej przestrzeni przed kominkiem, która przeważnie wynosi około 1,0 m.

W dużym stopniu to obudowa decyduje o wymiarach widocznego dla nas kominka. Nawet największe palenisko może wyglądać na znacznie mniejsze, kiedy zdecydujemy się na zbyt dużą obudowę.

mgr inż. Zuzanna Buszta


Koniecznie zobacz