Wymiary kominków

Jesteś tutaj:

Wymiary kominków

3,3/5 (162 ocen)

Kominek jest urządzeniem ogrzewczym, którego wymiary nie mogą być dowolne. Warto pamiętać, że wymiary te regulowane są przez akty prawne.


Kubatura ma znaczenie?


Zasady instalowania urządzeń ogrzewczych określone są w czwartym rozdziale Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W zgodzie z wymienionymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu kominki mogą być instalowane nie we wszystkich budynkach. Przykładowo w rozporządzeniu wymienione zostały budynki jednorodzinne czy niskie budynki wielorodzinne. Zatem ograniczenie w montażu kominka wiąże się z wysokością budynku.

Dobór wymiarów kominka jest możliwy jedynie w pomieszczeniach, które są do tego przystosowane. Niespełnienie wymogów kubaturowych nie daje możliwości instalacji kominka. Trzeba pamiętać, że wymóg ten odnosi się zarówno do kominków otwartych jak i zamkniętych. Pomieszczenie musi mieć kubaturę wynikającą ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszą niż 30 m3. Dopływ powietrza również regulowany jest w rozporządzeniu.

 

Warto przeczytać: Jaki kominek wybrać?

 

Warto podkreślić, że wymiar przewodu dymowego jest ściśle uzależniony od wymiarów paleniska lub wkładu kominkowego. Minimalne wymiary przewodów wynoszą 0,14 m x 0,14 m (lub średnica 0,15 m) dla otworu paleniska, którego powierzchnia nie przekracza 0,25 m2. Większe otwory paleniskowe wymuszają zwiększenie przewodów dymowych do 0,14 m x 0,27 m (lub średnica 0,18 m).

Budowa kominka

Budowa kominka

Wielkość kominka


Szczegółowe wymiary kominka nie są wymienione w rozporządzeniu. Trzeba  zaznaczyć, że wymienione wymiary podawane są jako orientacyjne, najczęściej wybierane w praktyce.

Kominki mają różne rozmiary. Z pewnością kominek bardziej widoczny i większy wizualnie, gdy nie schowa się go we wnętrzu ściany kominowej. Odmienny efekt uzyska się, kiedy będzie on schowany.

 

Zobacz także: Izolacja kominka

 

Zasadniczo w praktyce dla kominków wbudowanych standardowe wymiary wynoszą 145 x 100 cm (szer. x wys.), natomiast głębokości są zróżnicowane i mogą wynosić 50 cm. Oczywiście większe głębokości zarezerwowane są dla kominków wolnostojących (podobnie jest z ciężarem). Warto zapamiętać, że nie tylko liczy się rozmiar samego kominka. Niezbędne bowiem okazuje się pozostawienie wolnej przestrzeni przed kominkiem, która przeważnie wynosi około 1,0 m.

W dużym stopniu to obudowa decyduje o wymiarach widocznego dla nas kominka. Nawet największe palenisko może wyglądać na znacznie mniejsze, kiedy zdecydujemy się na zbyt dużą obudowę.

mgr inż. Zuzanna Buszta


Koniecznie zobacz