Jesteś tutaj:

Drewno konstrukcyjne - właściwości

1Budowa więźby dachowej - najważniejsze informacje

2Cement - odmiany, właściwości, klasy i zastosowanie

3Deska podłogowa wciąż modna

4Domy drewniane nie tracą na popularności

5Domy z bali drewnianych - charakterystyka, konstrukcja, ocieplenie i instalacje

6Malowanie drewna - cenne wskazówki

7Ponadczasowe ogrodzenia drewniane

Konstrukcje  budowlane bardzo często wykonuje się z drewna. Uwarunkowane jest to właściwościami fizycznymi i mechanicznymi tego materiału. Jednak drewno przed zastosowaniem musi być w odpowiedni sposób przygotowane. Dzięki przeprowadzeniu określonego typu obróbki otrzymuje się zróżnicowany asortyment drewniany. Wykorzystanie danej grupy asortymentowej wynika z przeznaczenia drewna.


Wady drewna, a konstrukcja


Jednym z podstawowych kryteriów decydujących o tym, czy drewno może być wykorzystane jako materiał konstrukcyjny, są  jego defekty. Jedne z nich pozwalają na zastosowanie, gdyż nie obniżają właściwości wytrzymałościowych, a drugie w dużym stopniu je zmieniają.

Przykładem może być sinizna, która zwiększa jedynie higroskopijność drewna, duże przyrosty lub zakorek (drewno z wrośniętą korą – możliwość usunięcia). Natomiast zupełnie inaczej będzie wyglądała ta sytuacja w przypadku zgnilizny miękkiej czy w przypadku skrętu włókien drewna. Te wady uniemożliwiają zastosowanie drewna jako materiału budulcowego elementów konstrukcyjnych. Twardość i wytrzymałość takich elementów byłyby znacznie obniżone i mogłyby ulec niedopuszczalnym przez prawo budowlane odkształceniom. Innymi wadami, które dyskwalifikują wykorzystanie drewna są: pęknięcia w poprzek włókien lub występowanie sęków przechodzących.

Trzeba zaznaczyć, że brak wad w znacznym stopniu ułatwia późniejszą obróbkę, a związku z tym będzie ona tańsza. Warto zatem zainwestować w materiał niewadliwy i pozbawiony uszczerbków.

Drewno konstrukcyjne

Drewno konstrukcyjne

Wytyczne


Gatunek  drzewa

W budownictwie stosowane są różne rodzaje drewna. Ze względu na funkcje, jakie muszą spełniać elementy konstrukcyjne, zaleca się stosowanie drewna iglastego – najczęściej sosnowego. Dlaczego? Drewno sosnowe  jeżeli jest prawidłowo ukształtowane, czyli ma małą ilość dobrze wrośniętych sęków,  charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sprężystością.

Jednocześnie jest miękkie i dzięki temu łatwe w obróbce. Inaczej jest z drewnem świerkowym, które łatwo pęka i paczy się, a obróbka jest znacznie trudniejsza. Z tych względów nie jest ono stosowane na elementy konstrukcyjne.


Klasa wytrzymałości

Zapoznanie się z wartościami właściwości wytrzymałościowych poszczególnych gatunków drewna umożliwia norma PN-EN 1995-1-1. To właśnie ona wytycza zasady projektowania z drewna. Zaleca się, aby wytrzymałość drewna konstrukcyjnego  na zginanie wynosiła minimum 27 MPa – klasa wytrzymałości C27.

Przekrój drzewa

Przekrój drzewa

Zawartość wody

Wilgotność drewna jest jedną z najważniejszych właściwości fizycznych. Drewno konstrukcyjne powinno być tak przygotowane, aby zawartość wody mieściła się w odpowiednich wytycznych zawartych w normie. Jeżeli konstrukcja z drewna litego jest chroniona przed zawilgoceniem wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%, a w przypadku konstrukcji, które znajdują się na powietrzu 23%. Konstrukcje klejone mają określone wymogi dotyczące technologii klejenia, dla których maksymalna wilgotność drewna wynosi 15%.

Przygotowanie

W celu zapewnienia drewnu wyżej wymienionych cech i właściwości należy wcześniej odpowiednio je przygotować i zaimpregnować.

Niezbędne będzie w tym wypadku suszenie, ponieważ drewno naturalne jest znacznie bardziej wilgotne niż drewno o maksymalnych zakresach wilgotności, podanych powyżej. Suszenie można przeprowadzić w sposób naturalny lub sztuczny, czyli komorowo. Drugi sposób jest znacznie bardziej popularny ze względu na krótszy czas suszenia.

Drewno konstrukcyjne musi być również pocięte i obrobione zgodnie z zasadami. Jego krawędzie muszą być równo przycięte (drewno obrzynane). Popularnym rozwiązaniem w przypadku więźby dachowej jest drewno czterostronne strugane. Dzięki takiej obróbce staje się bardziej odporne na ogień i atakujące je owady.

Ochronę przed owadami i grzybami stanowić może również impregnacja. Najmniej kosztownym sposobem jest powierzchniowe malowanie impregnatem. Tarcicę impregnuje się także poprzez zanurzenie w specjalnych środkach impregnujących.

Drzewo w tartaku

Drzewo w tartaku

Rodzaje


Ze względu na technologię powstawania drewna konstrukcyjnego można wyróżnić:

Drewno lite – obróbka przeprowadzana jest jako przetarcie drewna okrągłego, w wyniku której otrzymuje się deski lub łaty. Mają one prostokątny przekrój poprzeczny, a ich standardowa długość może wynosić nawet 6,3 m. W przypadku konstrukcji złożonych stosuje się łączniki, czyli specjalne płytki.

Drewno klejone – jak sama nazwa wskazuje: tego typu drewno powstaje w skutek sklejenia listewek lub forniru (płaty drewna). Drewno klejone jest strugane z czterech stron. Wykonuje się z niego najczęściej więźby dachowe lub lukarny.


Zastosowanie tego typu drewna na elementy konstrukcyjne wymaga nierzadko zamówienia. Dzięki możliwości osiągnięcia przez elementy konstrukcyjne dużych rozpiętości, przekraczających 40 m, drewno klejone jest popularne w przypadku budynków o znacznie większej kubaturze niż domy jednorodzinne. Nie oznacza to jednak, że nie można zastosować go dla mniejszych konstrukcji. Zaletami drewna klejonego w porównaniu z drewnem litym są: znacznie mniejsza tendencja do pęknięć, odkształceń oraz większa odporność na wpływy atmosferyczne.

Produkcja drewna konstrukcyjnego jest procesem złożonym i nie ogranicza się wyłącznie do jego wytworzenia. Zastosowanie nowych technologii w tym procesie w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu zainteresowania naturalnym materiałem konstrukcyjnym, jakim jest drewno. I pomimo konkurencji w postaci elementów stalowych czy żelbetowych nadal o nim nie zapominamy…
 

Koniecznie zobacz